ประเภทการให้บริการโรงพยาบาลคู่สัญญา

ประเภทการให้บริการโรงพยาบาลคู่สัญญา

ความหมายเครื่่องหมาย

ประเภทการให้บริการโรงพยาบาลคู่สัญญา

โรงพยาบาลคู่สัญญา

คุณสามารถตรวจสอบโรงพยาบาลที่ร่วมบริการได้ด้านล่างนี้

print
 1. โรงพยาบาล
 2. จังหวัด
 3. เบอร์โทรศัพท์
 4. ตรวจสุขภาพ
 5. Fax Claim
 6. PA
 7. OPD
 1. รพ. เชียงรายอินเตอร์
 2. เชียงราย
 3. 053-719-719
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. รพ.นครปฐม
 2. นครปฐม
 3. 034-258-749
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. กรุงเทพ
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 0-2310-3000
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. กรุงเทพคริสเตียน
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 0-2253-1000-7,0-2233-6931-3
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. สมิติเวช ธนบุรี
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 0-2438-0040
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. สุขสวัสดิ์
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 428-5036-7
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. กล้วยน้ำไท 1
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 0-2381-2006-20
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. กล้วยน้ำไท 2
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 0-2339-4259-63
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. เกษมราษฎร์บางแค
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 0-2454-0033,0-2455-0110
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. เกษมราษฎร์ประชาชื่น
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 0-2910-1600
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. การุญเวช สุขาภิบาล 3
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 0-2729-3000
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. เจ้าพระยา
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 0-2434-0117
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. เซนต์หลุยส์
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 0-2675-5000
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. เซ็นทรัลเยนเนอรัล
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 0-2552-0665
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. เทพธารินทร์
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 0-2240-2727
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. ไทยนครินทร์
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 0-2361-2727
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. ธนบุรี 1
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 0-2412-0020
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. ธนบุรี 2
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 0-2448-3845
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. นครธน
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 0-2416-5454
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. นวมินทร์9
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 02-518-1818
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้