ประเภทการให้บริการโรงพยาบาลคู่สัญญา

ประเภทการให้บริการโรงพยาบาลคู่สัญญา

ความหมายเครื่่องหมาย

ประเภทการให้บริการโรงพยาบาลคู่สัญญา

โรงพยาบาลคู่สัญญา

คุณสามารถตรวจสอบโรงพยาบาลที่ร่วมบริการได้ด้านล่างนี้

print
 1. โรงพยาบาล
 2. จังหวัด
 3. เบอร์โทรศัพท์
 4. ตรวจสุขภาพ
 5. Fax Claim
 6. PA
 7. OPD
 1. กระบี่
 2. กระบี่
 3. 0-7561-1210
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. นครปฐม
 2. นครปฐม
 3. 034-258-749
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. จุฬาลงกรณ์
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 02-256-4000
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. วิภาราม (อมตะนคร)
 2. ชลบุรี
 3. 077-956-789 โทรสาร 038-214-542
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. สงขลา
 2. สงขลา
 3. 074-338-100
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. กรุงเทพ
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 0-2310-3000
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. กรุงเทพ ปากช่อง
 2. นครราชสีมา
 3. 044-316-611
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. กรุงเทพสุราษฏร์
 2. สุราษฎร์ธานี
 3. 077-956-789 ต่อ 2811 โทรสาร 077-956-777
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 2. ชุมพร
 3. โทร.077-503-672-4 ต่อ 232 โทรสาร.077-503-045
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. ราชธานี โรจนะ
 2. พระนครศรีอยุธยา
 3. 035-249-249 โทรสาร 035-249-200
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. กรุงเทพคริสเตียน
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 0-2625-9000,0-2235-1000
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. กรุงเทพคริสเตียนนครปฐม
 2. นครปฐม
 3. 034-213-453-60
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. หาดใหญ่
 2. สงขลา
 3. 074-273-100 โทรสาร.074-246-600
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. ดีบุก
 2. ภูเก็ต
 3. 076-298-292-8 โทรสาร076-298-299
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. กรุงเทพจันทบุรี
 2. จันทบุรี
 3. 039-319-888
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. เทพปัญญา
 2. เชียงใหม่
 3. 053-852-590-9 โทรสาร 053-852-999
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. กรุงเทพจุรีเวช
 2. ร้อยเอ็ด
 3. 043-527-111
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. เปาโลรังสิต
 2. ปทุมธานี
 3. 02-577-8111,โทรสาร 02-577-8131
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. กรุงเทพเชียงใหม่
 2. เชียงใหม่
 3. 053-089-817
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. รามาธิบดี
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 02-201-1000
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้