สะดวก
ซื้อเมื่อไรก็ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ปลอดภัยและมั่นใจ
  • ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูง
    ด้วยมาตรฐาน ISO 27001
  • มีการบริการหลังการขายที่เป็นเลิศด้วยมาตรฐาน ISO 9002
รวดเร็ว
เสร็จภายใน 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ใน 10 นาที *
  • สมัครสมาชิก
  • กรอกใบคำขอ
  • รู้ผลอนุมัติ
  • รับความคุ้มครอง

ในกรณีที่เอกสารสำหรับทำประกันภัยครบถ้วน
และไม่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท

iPhone

คุยกับเรา

พร้อมปรึกษาและวางแผนให้คุณ

ติดต่อสำนักงานใหญ่

23/115-121 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Call Center 02-777-8888

Fax: 02-777-8899, E-mail: web.csc@bangkoklife.com