บีแอลเอ คุ้มครองสูง

​​

คุ้มครองความเสี่ยงสูง เบี้ยประกันต่ำ

เพิ่มความมั่นใจให้ชีวิตพร้อมเดินหน้า หมดกังวลเรื่องคนข้างหลัง ด้วยแบบประกันบีแอลเอ คุ้มครองสูง ไม่ต้องจ่ายเบี้ยแพง ก็ได้รับความคุ้มครองสูง ให้คุณพร้อมทุกช่วงเวลาที่ต้องเสี่ยงสูง เช่น ช่วงเพิ่งเริ่มธุรกิจ ช่วงมีภาระหนี้สิน หรือแม้แต่อาชีพการงานของคุณ

 
  • รับประกันตั้งแต่อายุ 20-65 ปี

  • เลือกระยะเวลาคุ้มครอง : 10 ปี 15 ปี

  • เลือกจ่ายเบี้ยประกันครั้งเดียว หรือต่อเนื่องจนครบสัญญา

  • ชำระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่องจนครบสัญญา

  • เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

  • จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 300,000 บาท

    เตรียมพร้อมวันนี้ หมดกังวลทันที มีความคุ้มครอง

 
บีแอลเอคุ้มครองสูง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ​​

1. คุ้มครองการเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดสัญญา

2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัย

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรม สรรพากรกำหนด (สำหรับแบบชำระเบี้ย 10 ปี และแบบชำระเบี้ย 15ปี)

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

tel 02 777 8888 ดาวน์โหลดโบรชัวร์