บีแอลเอ ห่วงรักคุ้มครองครบ

กรมธรรม์ฉบับแรก หรือของขวัญแทนใจ และสัญญารักเพื่อตัวคุณเองและครอบครัว ประกันบีแอลเอ ห่วงรักคุ้มครองครบ หลักประกันที่มั่นคง จ่ายเบี้ยสบาย คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปี คุ้มค่าทุกช่วงชีวิต

 
แผนคุ้มครองรายได้

บีแอลเอห่วงรักคุ้มครองครบเป็นหลักประกันพร้อมความคุ้มครองทุกช่วงชีวิตของคุณ เป็นกรมธรรม์ ฉบับแรก เมื่อเริ่มทำงาน เริ่มต้นวางแผนชีวิต ยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งคุ้ม เป็นสัญญารัก สำหรับคู่แต่งงาน เพื่อสร้างความพร้อมและเป็นหลักประกันแทนคำสัญญาการสร้างครอบครัวร่วมกันตลอดไป เป็นของขวัญเพื่อลูกรัก ให้หลักประกันเป็นเงินออม เป็นกองทุน เพื่อลูกในอนาคต เป็นของขวัญทดแทนคุณพ่อแม่ เตรียมหลักประกันไว้เพื่อดูแลท่าน เมื่อไม่มีคุณ

 
  • คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตลอดอายุสัญญา

  • คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี

  • รับประกันตั้งแต่อายุ 0 – 70 ปี

  • ชำระเบี้ยแบบเลือกได้ 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี

  • ครบกำหนดรับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • กรมธรรม์จะมีมูลค่ากรมธรรม์เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป

  • เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 
กราฟ

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ​​

1. ความคุ้มครองการเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดอายุสัญญา

2. รับเงินคืน 100% ของจำนวนเอาประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญา

หมายเหตุ: เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดไว้สูงสุด 100,000 บาท ต่อปี

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

tel 02 777 8888 ดาวน์โหลดโบรชัวร์