บีแอลเอ พร้อมชัวร์เพื่อการศึกษา

บีแอลเอ พร้อมชัวร์ เพื่อการศึกษา การออมพร้อมความคุ้มครองรอบด้าน เพื่ออนาคตการศึกษาของลูก สำหรับคุณพ่อคุณแม่ ช่วงชีวิตของลูกที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงลูกจะเรียนจบ พ่อแม่จึงต้องเตรียมพร้อม เมื่อมีลูกจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมากมาย ทั้งค่าเล่าเรียนซึ่งจะสูงขึ้นทุกปี ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ บีแอลเอ พร้อมชัวร์เพื่อการศึกษา จึงเป็นการสร้างหลักประกันเพื่อรองรับความเสี่ยง เป็นทั้งหลักประกันสะสมทรัพย์พร้อมความคุ้มครองทั้งสุขภาพ อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ เสียชีวิต ได้เงินออมพร้อมผลประโยชน์ และ ได้อีก 3 ความคุ้มครอง – 50 โรคร้ายแรง ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และ ชีวิต รวมสูงสุด 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อเป็นอะไรไปลูกสามารถรับการศึกษาสูงอย่างที่ตั้งใจได้

 
  • เลือกออมได้ตามใจ – ตั้งแต่ 100,000 บาท 150,000 บาท 300,000 บาท 600,000 บาท 1,200,000 บาท และ 2,000,000 บาท

  • จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี คุ้มครองยาวถึง 10 ปี

  • เลือกจ่ายเบี้ยประกันได้ – รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน

  • คุ้มครองชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และเจ็บป่วยด้วย 50 โรคร้ายแรง สูงสุด300%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ครบกำหนดรับเงินคืน 120% ของเบี้ยชีวิตที่ชำระทั้งหมด

  • บริษัทชำระเบี้ยต่อให้ เมื่อตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

  • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 
บีแอลเอ พร้อมชัวร์เพื่อการศึกษา

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ​​

1. รับความคุ้มครองสูงสุด 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2. คุ้มครองการเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

3. คุ้มครองโรคร้ายแรง 50 โรค รับค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

4. ยกเว้นเบี้ยชีวิต และเบี้ยคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์ คุ้มครองโรคร้ายแรง 50 โรค ครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

5. คุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

6. ยกเว้นเบี้ยชีวิตและเบี้ยคุ้มครองโรคร้ายแรง 50 โรค เมื่อผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

7. รับเงินคืน 120 % ของเบี้ยชีวิตที่ชำระแล้ว เมื่อครบกำหนดสัญญา

8. เฉพาะเบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

tel 02 777 8888 ดาวน์โหลดโบรชัวร์