กรุงเทพประกันชีวิต มอบบริการ
ผ่านช่องทางผู้ช่วยส่วนบุคคล BLA Assistance Line 02 777 8989

บริการข้อมูลทางโทรศัพท์แก่ลูกค้า เหมือนมีผู้ช่วยอยู่ใกล้ตลอดเวลา เปิดให้บริการข้อมูลและสำรอง กิน พัก เที่ยว หลากสไตล์ทั่วโลก รวมทั้งการให้บริการข้อมูลสำรองเข้าใช้บริการห้องรับรองที่สนามบินกว่า 800 แห่งทั่วโลก เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายไปกับกรุงเทพประกันชีวิต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม