บริการข้อมูลสถานพยาบาลดูแลผู้ป่วยยามพักฟื้น
Elderly Center

ผู้มีสิทธิ์รับบริการ : ผู้เอาประกันภัยทุกรายได้รับสิทธิ์ใช้บริการค้นหารายชื่อสถาน Nursing Care

Health at Home

เลขที่ 849/40-42 จุฬาซอย 6 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Health at Home Care Center

เลขที่ 56/105 หมู่ 5 แขวงปากเกร็ด เขตปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

 • อาหาร 3 มื้อ
 • พยาบาลและผู้ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
 • แพทย์ตรวจเยี่ยม

โรงพยาบาลยันฮี

เลขที่ 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขต บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10700

 • อาหาร 3 มื้อ
 • ทีมแพทย์ และสหวิชาชีพ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • พยาบาลและผู้ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2

เลขที่ 27 ถนนสุขุมวิท 68 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

 • อาหาร 3 มื้อ
 • ทีมแพทย์ และสหวิชาชีพ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • พยาบาลและผู้ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
 • แพทย์ตรวจเยี่ยม
 • บริการฟื้นฟูสุขภาพและกายภาพบำบัด
 • บริการรถพยาบาลรับส่ง (คิดตามระยะทาง)
 • บริการวัคซีน
 • รถรับ-ส่ง สนามบิน
 • บริการวีซ่า
 • Hotel Service