แผนที่ป่าสัก

 

เรียนรู้วิธีการทําแปลงเกษตรผักปลอดสารพิษ การทำไข่เค็ม น้ำยาล้างจาน สนุกกับการปลูกข้าวในนาข้าวจำลอง ผจญภัยตามฐานต่าง ๆ อาทิ รอกและสะพานเชือกข้ามทะเลสาบ เซียนเหยียบเมฆ สนุกกับการขับรถ ATV จักรยานเสือภูเขา ปั่นจักยานน้ำ และร่วมรับประทานอาหารเย็นสไตล์ Happy Family BAR B Q ณ ป่าสักฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอชัยบาดาล ลพบุรี วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558

 
Happy Learning
 

กำหนดการ

12.30 น. พร้อมกัน ณ จุดลงทะเบียน ป่าสักฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอชัยบาดาล ลพบุรี

13.00 น. เรียนรู้วิถีพอเพียง 4 ฐานกิจกรรม

15.00 น. สนุกสนานแนว Mountain Adventure

17.30 น. รับประทานอาหารเย็นสไตล์ Happy Family BAR B Q

19.00 น. เดินทางกลับ

 

สมัครร่วมกิจกรรมครอบครัวละ 3 ท่าน (พ่อ แม่ ลูก) !!!
พิเศษ 500 บาท/ครอบครัว (ค่ากิจกรรม + ค่าอาหาร) (ปกติ 2,400 บาท)
โทร. 02 777 8575 ตั้งแต่วันนี้ – 20 พ.ย.58 จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

วิธีชำระเงิน

1. เมื่อสำรองสิทธิ์แล้ว กรุณาชำระค่าร่วมกิจกรรม ภายใน 2 วันทำการ

2. โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
    เลขที่ 118-310-5707 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม

3. เมื่อโอนเงินแล้วกรุณา Fax ใบ pay in มาที่โทร. 02 777 8538 หรือ E-mail :oranong@bangkoklife.com
    กรุณาแจ้งชื่อ-สกุล เบอร์มือถือ ในใบ pay in ด้วย

 
แผนที่ป่าสัก