• เหลือใจ

พิเศษสำหรับสมาชิก BLA Happy Life Club

ส่วนลด 10% เมื่อรับประทานอาหารที่ร้าน

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตเท่านั้น (ยกเว้นลูกค้าประกันกลุ่ม) และขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรุณากดรับสิทธิ์ผ่าน Application ที่หน้าร้าน และแสดงแก่เจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ์
 • ส่วนลดเฉพาะหน้าร้านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้กับ deliverly ได้)
 • ลูกค้า 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
 • สิทธิ์ใช้ได้ถึง 31 พฤศจิกายน 2566
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอย่างอื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากผู้ให้บริการ
 • กรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาการรับสิทธิ์

 • 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2566

สาขาที่ร่วมรายการ

 • สาขาสามย่าน
 • สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว
 • สาขาสยามสแควร์วัน
 • สาขา RCA

ที่อยู่

เว็บไซต์

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์