• โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต

รับบริการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ 3 Package ดังนี้


โปรแกรมการตรวจสุขภาพ Premium Package

 • Premium Package 1 ราคา 3,281 บาท*
 • Premium Package 2 ราคา 3,566 บาท**
 • Premium Package 3 ราคา 3,929 บาท**
 • Premium Package 4 ราคา 2,313 บาท**
 • Premium Package 5 ราคา 3,500 บาท**

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ Gold Package

 • Gold Package 1 ราคา 4,171 บาท*
 • Gold Package 2 ราคา 4,456 บาท**
 • Gold Package 3 ราคา 4,819 บาท**
 • Gold Package 4 ราคา 3,203 บาท**
 • Gold Package 5 ราคา 4,390 บาท**

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ Prestige Package

 • Prestige Package 1 ราคา 8,273 บาท* ราคาไม่รวมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ / 9,163 บาท ราคารวมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • Prestige Package 2 ราคา 6,553 บาท* ราคาไม่รวมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ / 7,443 บาท ราคารวมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • Prestige Package 3 ราคา 8,558 บาท** ราคาไม่รวมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ / 9,448 บาท ราคารวมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • Prestige Package 4 ราคา 6,838 บาท** ราคาไม่รวมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ / 7,728 บาท ราคารวมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • Prestige Package 5 ราคา 8,921 บาท** ราคาไม่รวมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ / 9,811 บาท ราคารวมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • Prestige Package 6 ราคา 6,857 บาท** ราคาไม่รวมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ / 7,747 บาท ราคารวมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • Prestige Package 7 ราคา 5,153 บาท** ราคาไม่รวมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ / 6,043 บาท ราคารวมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
* งดอาหารและเครื่องดื่มประมาณ 8 ชั่วโมงก่อนตรวจ
** ไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม
(สำหรับสุภาพสตรี ควรตรวจสุขภาพหลังประจำเดือนหมดแล้ว 7 วัน) BLA_Healthy_Plus_2023


​​เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 1. กรุณาแสดงบัตรผู้เอาประกัน หรือ E card บน Application ที่มีสัญลักษณ์ BLA Happy Life Club เพื่อรับสิทธิ์
 2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 3. ในกรณีขอยกเว้นการตรวจบางรายการ โรงพยาบาลฯ สงวนสิทธิ์คิดค่าบริการของรายนั้นๆ เต็มจำนวนตามราคาแพคเกจ
 4. สามารถชำระค่าตรวจสุขภาพ ณ จุดบริการของโรงพยาบาล
 5. โปรโมชั่นดังกล่าวไม่สามารถใช้แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 6. เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการใช้สิทธิ์

 • วันนี้ – 31 มีนาคม 2567

ที่อยู่

8 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เว็บไซต์

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์