• โรงพยาบาลบุรีรัมย์ราม

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตที่แสดงบัตรสมาชิก BLA Happy Life Club

รับบริการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ 2 Package ดังนี้


โปรแกรมการตรวจสุขภาพ Premium Package

 • Premium Package 1 ราคา 2,890 บาท*
 • Premium Package 2 ราคา 3,150 บาท**
 • Premium Package 3 ราคา 3,350 บาท**
 • Premium Package 4 ราคา 1,500 บาท**
 • Premium Package 5 ราคา 3,200 บาท**

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ Gold Package

 • Gold Package 1 ราคา 3,540 บาท*
 • Gold Package 2 ราคา 3,800 บาท**
 • Gold Package 3 ราคา 4,000 บาท**
 • Gold Package 4 ราคา 2,150 บาท**
 • Gold Package 5 ราคา 3,850 บาท**
* งดอาหารและเครื่องดื่มประมาณ 8 ชั่วโมงก่อนตรวจ
** ไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม
(สำหรับสุภาพสตรี ควรตรวจสุขภาพหลังประจำเดือนหมดแล้ว 7 วัน)

รายการโปรแกรมตรวจสุขภาพ คลิก

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 1. แสดงบัตรสมาชิก BLA Happy Life Club แก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
 2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 3. ในกรณีขอยกเว้นการตรวจบางรายการ โรงพยาบาลฯ สงวนสิทธิ์คิดค่าบริการของรายนั้นๆ เต็มจำนวนตามราคาแพคเกจ
 4. สามารถชำระค่าตรวจสุขภาพ ณ จุดบริการของโรงพยาบาล
 5. โปรโมชั่นดังกล่าวไม่สามารถใช้แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 6. เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการใช้สิทธิ์

 • วันนี้ – 31 มีนาคม 2567

ที่อยู่

197 หมู่ 2 ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

เว็บไซต์

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์