• โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตที่แสดงบัตรสมาชิก BLA Happy Life Club

รับบริการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ 2 Package ดังนี้


โปรแกรมการตรวจสุขภาพ Premium Package

 • Premium Package 1 ราคา 1,900 บาท*
 • Premium Package 2 ราคา 2,300 บาท**
 • Premium Package 3 ราคา 2,400 บาท**
 • Premium Package 4 ราคา 580 บาท**
 • Premium Package 5 ราคา 2,900 บาท**

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ Gold Package

 • Gold Package 1 ราคา 2,400 บาท*
 • Gold Package 2 ราคา 2,900 บาท**
 • Gold Package 3 ราคา 3,000 บาท**
 • Gold Package 4 ราคา 1,150 บาท**
 • Gold Package 5 ราคา 3,560 บาท**
* งดอาหารและเครื่องดื่มประมาณ 8 ชั่วโมงก่อนตรวจ
** ไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม
(สำหรับสุภาพสตรี ควรตรวจสุขภาพหลังประจำเดือนหมดแล้ว 7 วัน)

รายการโปรแกรมตรวจสุขภาพ คลิก

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 1. แสดงบัตรสมาชิก BLA Happy Life Club แก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
 2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 3. ในกรณีขอยกเว้นการตรวจบางรายการ โรงพยาบาลฯ สงวนสิทธิ์คิดค่าบริการของรายนั้นๆ เต็มจำนวนตามราคาแพคเกจ
 4. สามารถชำระค่าตรวจสุขภาพ ณ จุดบริการของโรงพยาบาล
 5. โปรโมชั่นดังกล่าวไม่สามารถใช้แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 6. เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการใช้สิทธิ์

 • วันนี้ – 31 มีนาคม 2567

ที่อยู่

999 ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

เว็บไซต์

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์