• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต

รับบริการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ 3 Package ดังนี้


โปรแกรมการตรวจสุขภาพ Premium Package

 • Premium Package 1 ราคา 3,600 บาท*
 • Premium Package 2 ราคา 3,300 บาท**
 • Premium Package 3 ราคา 3,300 บาท**
 • Premium Package 4 ราคา 1,500 บาท**
 • Premium Package 5 ราคา 3,800 บาท**

สำหรับลูกค้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ Premium Package โปรแกรม 1, 2, และ 3 รับฟรี! วัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 1 เข็ม ต่อ 1 ท่าน

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ Gold Package

 • Gold Package 1 ราคา 4,300 บาท*
 • Gold Package 2 ราคา 4,000 บาท**
 • Gold Package 3 ราคา 4,000 บาท**
 • Gold Package 4 ราคา 2,200 บาท**
 • Gold Package 5 ราคา 4,500 บาท**

สำหรับลูกค้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ Gold Package โปรแกรม 1, 2, และ 3 รับฟรี! วัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 1 เข็ม ต่อ 1 ท่าน

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ Prestige Package

 • Prestige Package 1 ราคา 8,500 บาท*
 • Prestige Package 2 ราคา 8,300 บาท*
 • Prestige Package 3 ราคา 8,000 บาท**
 • Prestige Package 4 ราคา 7,000 บาท**
 • Prestige Package 5 ราคา 8,000 บาท**
 • Prestige Package 6 ราคา 7,000 บาท**
 • Prestige Package 7 ราคา 5,500 บาท**

สำหรับลูกค้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ Prestige Package โปรแกรม 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 รับฟรี! วัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 1 เข็ม ต่อ 1 ท่าน

* งดอาหารและเครื่องดื่มประมาณ 8 ชั่วโมงก่อนตรวจ
** ไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม
(สำหรับสุภาพสตรี ควรตรวจสุขภาพหลังประจำเดือนหมดแล้ว 7 วัน)

รายการโปรแกรมตรวจสุขภาพ คลิก


​​เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 1. กรุณาแสดงบัตรผู้เอาประกัน หรือ E card บน Application ที่มีสัญลักษณ์ BLA Happy Lfe Club เพื่อรับสิทธิ์
 2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 3. ในกรณีขอยกเว้นการตรวจบางรายการ โรงพยาบาลฯ สงวนสิทธิ์คิดค่าบริการของรายนั้นๆ เต็มจำนวนตามราคาแพคเกจ
 4. สามารถชำระค่าตรวจสุขภาพ ณ จุดบริการของโรงพยาบาล
 5. โปรโมชั่นดังกล่าวไม่สามารถใช้แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 6. เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. โปรโมชั่นวัคซีนโมเดอร์นาเริ่มตั่งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

ระยะเวลาการใช้สิทธิ์

 • วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

ที่อยู่

53 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เว็บไซต์

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์