• โรงพยาบาลเวชธานี

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต

รับบริการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ 3 Package ดังนี้


โปรแกรมการตรวจสุขภาพ Premium Package

 • Premium Package 1 ราคา 3,000 บาท*
 • Premium Package 2 ราคา 3,800 บาท**
 • Premium Package 3 ราคา 4,200 บาท**
 • Premium Package 4 ราคา 2,500 บาท**
 • Premium Package 5 ราคา 3,500 บาท**

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ Gold Package

 • Gold Package 1 ราคา 3,500 บาท*
 • Gold Package 2 ราคา 4,300 บาท**
 • Gold Package 3 ราคา 4,700 บาท**
 • Gold Package 4 ราคา 2,800 บาท**
 • Gold Package 5 ราคา 4,000 บาท**

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ Prestige Package

 • Prestige Package 1 ราคา 7,000 บาท*
 • Prestige Package 2 ราคา 7,000 บาท*
 • Prestige Package 3 ราคา 7,800 บาท**
 • Prestige Package 4 ราคา 7,800 บาท**
 • Prestige Package 5 ราคา 7,800 บาท**
 • Prestige Package 6 ราคา 7,800 บาท**
 • Prestige Package 7 ราคา 5,800 บาท**
* งดอาหารและเครื่องดื่มประมาณ 8 ชั่วโมงก่อนตรวจ
** ไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม
(สำหรับสุภาพสตรี ควรตรวจสุขภาพหลังประจำเดือนหมดแล้ว 7 วัน)

รายการโปรแกรมตรวจสุขภาพ คลิก


​​เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 1. กรุณาแสดงบัตรผู้เอาประกัน หรือ E card บน Application ที่มีสัญลักษณ์ BLA Happy Lfe Club เพื่อรับสิทธิ์
 2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 3. ในกรณีขอยกเว้นการตรวจบางรายการ โรงพยาบาลฯ สงวนสิทธิ์คิดค่าบริการของรายนั้นๆ เต็มจำนวนตามราคาแพคเกจ
 4. สามารถชำระค่าตรวจสุขภาพ ณ จุดบริการของโรงพยาบาล
 5. โปรโมชั่นดังกล่าวไม่สามารถใช้แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 6. เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการใช้สิทธิ์

 • วันนี้ – 31 มกราคม 2565

ที่อยู่

1 ถ.ลาดพร้าว 111 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เว็บไซต์

เบอร์โทรศัพท์