• โรงพยาบาลเวชธานี

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต

  • ส่วนลด 10% เฉพาะค่าห้องพัก, ค่ายา (ไม่รวมยาพิเศษและวัคซีน), ค่า Lab (ไม่รวม Lab พิเศษ), ค่า X-Ray (ไม่รวม X-Ray พิเศษ)

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  • กรุณาแสดงบัตรผู้เอาประกัน หรือ E card บน Application ที่มีสัญลักษณ์ BLA Happy Lfe Club เพื่อรับสิทธิ์
  • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ Fax Claim
  • โปรโมชั่นดังกล่าวไม่สามารถใช้แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
  • เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลา

  • วันนี้ - 31 ม.ค. 65

ที่อยู่

1 ถ.ลาดพร้าว 111 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เว็บไซต์

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์