• ซาลาด้า ออร์แกนิค คิทเช่น
 • ซาลาด้า ออร์แกนิค คิทเช่น
 • ซาลาด้า ออร์แกนิค คิทเช่น
 • ซาลาด้า ออร์แกนิค คิทเช่น

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต

 • ฟรีเต้าฮวยมะพร้าวอ่อนมูลค่า 60 บาท เมื่อทานอาหารครบ 500 บาท

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • กรุณาแสดงบัตรผู้เอาประกัน หรือ E card บน Application ที่มีสัญลักษณ์ BLA Happy Lfe Club เพื่อรับสิทธิ์
 • สิทธิพิเศษนี้จำกัดท่านละ 1 สิทธิ์ เท่านั้น
 • สำหรับการรับประทานอาหารที่ร้านเท่านั้นสิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆบริษัทฯ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระยะเวลา และสิทธิพิเศษต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้น ๆ กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใด ๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลา

 • 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2565

ที่อยู่

105/1 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900

เว็บไซต์

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์