• โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล
  • โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต

  • ฟรี ปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะบุคคล
  • รับส่วนลดพิเศษ ฟอกสีฟัน Zoom ราคา 8,900 บาท
  • รับส่วนลดพิเศษ 5% การจัดฟันใส Invisalign เฉพาะ Moderate, Comprehensive
  • รับส่วนลดพิเศษ 5% ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  • กรุณาแสดงบัตรผู้เอาประกัน หรือ E card บน Application ที่มีสัญลักษณ์ BLA Happy Lfe Club เพื่อรับสิทธิ์
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆบริษัท
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระยะเวลา และสิทธิพิเศษต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้น ๆ กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใด ๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลา

  • 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565

ที่อยู่

98 ซอยสุขุมวิท 2 แขวงคลองเตย, เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ทางเข้าทั้งทางเข้าซอยดวงพิทักษ์ และสุขุมวิท ซอย 2

เว็บไซต์

เบอร์โทรศัพท์