• มอส เดนทอล คลินิก
  • มอส เดนทอล คลินิก
  • มอส เดนทอล คลินิก

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต

  • โปรโมชั่นขูดหินปูนจากปกติ 900 บาท ลดเหลือ 500 บาท
  • โปรโมชั่นฟอกสีฟันจากปกติ 5,500 บาท ลดเหลือ 3,900 บาท
  • บริการอื่นๆ ลด 10% สามารถสอบถามบริการอื่นๆจากพนักงาน (ยกเว้นบริการโปรโมชั่นขูดหินปูน โปรโมชั่นฟอกสีฟัน และบริการจัดฟัน)

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  • กรุณาแสดงบัตรผู้เอาประกัน หรือ E card บน Application ที่มีสัญลักษณ์ BLA Happy Lfe Club เพื่อรับสิทธิ์
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆบริษัท
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระยะเวลา และสิทธิพิเศษต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้น ๆ กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใด ๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลา

  • 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565

ที่อยู่

175 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

เว็บไซต์

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์