• เอ ดับเบิ้ลยู ซี เวลเนส คลินิก
  • เอ ดับเบิ้ลยู ซี เวลเนส คลินิก
  • เอ ดับเบิ้ลยู ซี เวลเนส คลินิก
  • เอ ดับเบิ้ลยู ซี เวลเนส คลินิก

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต

  • ส่วนลด 15% สำหรับบริการจะมีบริการด้านความงามและความอ่อนเยาว์และบริการด้านการชะลอวัยและป้องกัน (ที่ร่วมรายการ)

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  • กรุณาแสดงบัตรผู้เอาประกัน หรือ E card บน Application ที่มีสัญลักษณ์ BLA Happy Lfe Club เพื่อรับสิทธิ์
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆบริษัทฯ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระยะเวลา และสิทธิพิเศษต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้น ๆ กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใด ๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลา

  • 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2565

ที่อยู่

โครงการ เดอะโค้สต์ แบ็งค็อก เลขที่ 888 ห้อง A205 ถ. สุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เว็บไซต์

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์