• ศูนย์เซลล์บำบัด 'วิลลา เมดิกา'
 • ศูนย์เซลล์บำบัด 'วิลลา เมดิกา'
 • ศูนย์เซลล์บำบัด 'วิลลา เมดิกา'
 • ศูนย์เซลล์บำบัด 'วิลลา เมดิกา'
 • ศูนย์เซลล์บำบัด 'วิลลา เมดิกา'
 • ศูนย์เซลล์บำบัด 'วิลลา เมดิกา'
 • ศูนย์เซลล์บำบัด 'วิลลา เมดิกา'
 • ศูนย์เซลล์บำบัด 'วิลลา เมดิกา'

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต

 • ทดลองทำครั้งแรก 50% จาก 12,000 บาท เหลือ 6,000 บาท

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • กรุณาแสดงบัตรผู้เอาประกัน หรือ E card บน Application ที่มีสัญลักษณ์ BLA Happy Lfe Club เพื่อรับสิทธิ์
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆบริษัทฯ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระยะเวลา และสิทธิพิเศษต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้น ๆ กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใด ๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลา

 • 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2565

ที่อยู่

โรงแรมอินเตอร์คอนดิเนนตัล ชั้น 3 Bangkok, Thailand 10330

เว็บไซต์

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์