• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ มอบส่วนลด

  • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม ราคา 650 บาท (ปกติ 1,200 บาท)
  • ตรวจภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ราคา 990 บาท (ปกติ 1,200 บาท)

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  • กรุณาแสดงบัตรผู้เอาประกัน หรือ E card บน Application ที่มีสัญลักษณ์ BLA Happy Life Club เพื่อรับสิทธิ์
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่น และไม่สามารถซื้อเก็บไว้ใช้ภายหลังได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากผู้ให้บริการ
  • กรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาการใช้สิทธิ์

  • 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565

ที่อยู่

88/8-9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

เว็บไซต์

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์