• คลินิกแก้วตา

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต

รับส่วนลด 10% สำหรับแพคเกจผ่าตัดต้อกระจกในราคา 32,000 บาท *ไม่รับบัตรเครดิต
ราคาแพคเกจนี้รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างจนรักษาเสร็จ

รับบริการที่คลินิกทั้งหมด 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ตรวจ+ผ่าตัดในวันเดียวกัน ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
ครั้งที่ 2 ตรวจแผลหลังผ่าตัดครบ 1 สัปดาห์
ครั้งที่ 3 ตรวจแผลหลังผ่าตัดครบ 3 สัปดาห์

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  • กรุณาแสดงบัตรผู้เอาประกันบน Application ที่มีสัญลักษณ์ BLA Happy Life Club เพื่อรับสิทธิ์
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่น และไม่สามารถซื้อเก็บไว้ใช้ภายหลังได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากผู้ให้บริการ
  • กรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาการใช้สิทธิ์

  • วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

ที่อยู่

ชั้น 4 ห้างเช็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร (ปากซอยรางน้ำ ติดรถไฟฟ้า BTS อนุเสาวรีย์ชัย)

เว็บไซต์

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์