• โรงพยาบาลปิยะเวท

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต

รับบริการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ 3 Package ดังนี้


โปรแกรมการตรวจสุขภาพ Premium Package

 • Premium Package 1 ราคา 2,290 บาท*
 • Premium Package 2 ราคา 2,950 บาท**
 • Premium Package 3 ราคา 3,390 บาท**
 • Premium Package 4 ราคา 2,000 บาท**
 • Premium Package 5 ราคา 3,800 บาท**

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ Gold Package

 • Gold Package 1 ราคา 2,590 บาท*
 • Gold Package 2 ราคา 3,300 บาท**
 • Gold Package 3 ราคา 3,740 บาท**
 • Gold Package 4 ราคา 2,350 บาท**
 • Gold Package 5 ราคา 4,150 บาท**

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ Prestige Package

 • Prestige Package 1 ราคา 5,640 บาท*
 • Prestige Package 2 ราคา 6,500 บาท*
 • Prestige Package 3 ราคา 7,190 บาท**
 • Prestige Package 4 ราคา 7,390 บาท**
 • Prestige Package 5 ราคา 6,740 บาท**
 • Prestige Package 6 ราคา 6,940 บาท**
 • Prestige Package 7 ราคา 5,950 บาท**
* งดอาหารและเครื่องดื่มประมาณ 8 ชั่วโมงก่อนตรวจ
** ไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม
(สำหรับสุภาพสตรี ควรตรวจสุขภาพหลังประจำเดือนหมดแล้ว 7 วัน)

รายการโปรแกรมตรวจสุขภาพ คลิก

 

​​เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 1. กรุณาแสดงบัตรผู้เอาประกัน หรือ E card บน Application ที่มีสัญลักษณ์ BLA Happy Life Club เพื่อรับสิทธิ์
 2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 3. ในกรณีขอยกเว้นการตรวจบางรายการ โรงพยาบาลฯ สงวนสิทธิ์คิดค่าบริการของรายนั้นๆ เต็มจำนวนตามราคาแพคเกจ
 4. สามารถชำระค่าตรวจสุขภาพ ณ จุดบริการของโรงพยาบาล
 5. โปรโมชั่นดังกล่าวไม่สามารถใช้แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 6. เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการใช้สิทธิ์

 • วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

ที่อยู่

998 ถ.ริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เว็บไซต์

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์