• โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต

รับบริการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ 3 Package ดังนี้


โปรแกรมการตรวจสุขภาพ Premium Package

 • Premium Package 1 ราคา 3,500 บาท*
 • Premium Package 2 ราคา 3,050 บาท**
 • Premium Package 3 ราคา 3,050 บาท**
 • Premium Package 4 ราคา 1,980 บาท**
 • Premium Package 5 ราคา 4,280 บาท**

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ Gold Package

 • Gold Package 1 ราคา 4,350 บาท*
 • Gold Package 2 ราคา 3,870 บาท**
 • Gold Package 3 ราคา 3,860 บาท**
 • Gold Package 4 ราคา 2,830 บาท**
 • Gold Package 5 ราคา 5,130 บาท**

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ Prestige Package

 • Prestige Package 1 ราคา 9,930 บาท*
 • Prestige Package 2 ราคา 8,750 บาท*
 • Prestige Package 3 ราคา 9,730 บาท**
 • Prestige Package 4 ราคา 8,590 บาท**
 • Prestige Package 5 ราคา 9,600 บาท**
 • Prestige Package 6 ราคา 8,500 บาท**
 • Prestige Package 7 ราคา 6,830 บาท**
* งดอาหารและเครื่องดื่มประมาณ 8 ชั่วโมงก่อนตรวจ
** ไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม
(สำหรับสุภาพสตรี ควรตรวจสุขภาพหลังประจำเดือนหมดแล้ว 7 วัน)

รายการโปรแกรมตรวจสุขภาพ คลิก

 

​​เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 1. กรุณาแสดงบัตรผู้เอาประกัน หรือ E card บน Application ที่มีสัญลักษณ์ BLA Happy Life Club เพื่อรับสิทธิ์
 2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 3. ในกรณีขอยกเว้นการตรวจบางรายการ โรงพยาบาลฯ สงวนสิทธิ์คิดค่าบริการของรายนั้นๆ เต็มจำนวนตามราคาแพคเกจ
 4. สามารถชำระค่าตรวจสุขภาพ ณ จุดบริการของโรงพยาบาล
 5. โปรโมชั่นดังกล่าวไม่สามารถใช้แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 6. เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการใช้สิทธิ์

 • วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

ที่อยู่

488 ถนนศรีนครินทร์ แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

เบอร์โทรศัพท์