• โรงพยาบาล เอกชัย
  • โรงพยาบาล เอกชัย
  • โรงพยาบาล เอกชัย

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต

ส่วนลดค่ายา 10% (กรณีชำระเงินสด)
รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% โปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรแกรม 2 และ 3 จากราคา Package

รายละเอียด package https://www.ekachaihospital.com/th/health-checkup/healthcare/

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  • กรุณาแสดงบัตรผู้เอาประกันบน Application ที่มีสัญลักษณ์ BLA Happy Life Club เพื่อรับสิทธิ์
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่น และไม่สามารถซื้อเก็บไว้ใช้ภายหลังได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากผู้ให้บริการ
  • กรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นที่สิ้นสุด
  • ติดต่อจองตรวจสุขภาพได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 034-417-999 ต่อ 122,124 ล่วงหน้า 2 วัน

ระยะเวลาการใช้สิทธิ์

  • 1 มีนาคม 2565 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่อยู่

เว็บไซต์

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์