• Supersports

พิเศษสำหรับสมาชิก BLA Happy Life Club

ส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าในซูเปอร์สปอร์ต มูลค่า 100 บาท

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตเท่านั้น (ยกเว้นลูกค้าประกันกลุ่ม) และขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรุณากดรับสิทธิ์ผ่าน Application และ แสดง QR Code ให้กับพนักงานแคชเชียร์ที่ซูเปอร์สปอร์ต ก่อนทำการชำระค่าสินค้า
 • จำนวนจำกัด 1,000 สิทธิ์ จำกัดลูกค้า 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลา
 • สิทธิ์มีอายุและใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2566
 • สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าในซูเปอร์สปอร์ต
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/การคืน การขอยกเลิก และชดเชยความเสียหายกรณี E-Voucher หมดเวลา หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากผู้ให้บริการ
 • กรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาการรับสิทธิ์

 • วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 หรือ สิทธิ์เต็มก่อน

ที่อยู่

เว็บไซต์

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์