เปลี่ยนชีวิตประจำวันของคุณให้มีสุขภาพดี และเพิ่มความสุขให้มากยิ่งขึ้น ด้วยแอปพลิเคชัน BLA Healthy Life

ใช้ชีวิตให้แอคทีฟด้วยการเดิน ช่วยลดอายุที่แท้จริงของร่างกายคุณ พร้อมรับคะแนนสะสม แลกสิทธิพิเศษดีๆ มากมาย

พิเศษสำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตที่มีกรมธรรม์ บีแอลเอ สมาร์ท ซีไอ เท่านั้น

มีอะไรใน BLA Healthy Life?

ระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่รองรับ

สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปได้ ทั้งในระบบ iOS และ Android ผ่าน App Store และ PlayStore

การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลสุขภาพที่รองรับ

กรณีที่ใช้อุปกรณ์สุขภาพ เช่น Garmin / Fitbit / Google Wear OS / Apple
หลังจากที่ซิงค์ข้อมูลลงในแอปพลิเคชันสุขภาพของแต่ละอุปกรณ์แล้ว (Garmin Connect / Fitbit / Google Fit / Apple Health) ให้ทำการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน BLA Healthy Life

กรณีที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์สุขภาพ
สามารถเชื่อมต่อข้อมูลที่บันทึกไว้ในแอปพลิเคชันสุขภาพ Google Fit หรือ Apple Health เข้ากับแอปพลิเคชัน BLA Healthy Life

หมายเหตุ

 • ผู้ใช้อุปกรณ์ Xiaomi จะต้องซิงค์ข้อมูลเข้ากับ Apple Health หรือแอปพลิเคชัน Google Fit เท่านั้น เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลเข้าสู่แอปพลิเคชัน BLA Healthy Life (ระบบยังไม่รองรับการซิงค์ข้อมูลจาก Mi App)
 • ระบบปฏิบัติการที่รองรับ คือ iOS เวอร์ชั่น 9.0 เป็นต้นไป และ Android เวอร์ชั่น 6.0 เป็นต้นไป

การรับคะแนน

แบบประกัน บีแอลเอ สมาร์ท ซีไอ เป็นแบบประกันที่ออกแบบมาเพื่อคนรักสุขภาพ โดยเฉพาะคนที่ชอบออกกำลังกายด้วยการเดินหรือวิ่งเป็นประจำ จากการวิจัยพบว่าการเดินหรือวิ่งเป็นประจำนั้น ทำให้คนมีสุขภาพดีขึ้น โดยทำให้มีอายุที่แท้จริงของร่างกายต่ำกว่าอายุตามบัตรประชาชนได้ สูงสุดถึง 5 ปี

แอปพลิเคชันจะคำนวณอายุที่แท้จริงของร่างกาย (Bio Age) เมื่อครบแต่ละสัปดาห์ หากในสัปดาห์นั้น ผู้ใช้เดินถึงเป้าหมายที่กำหนด จะสามารถลดอายุร่างกายลงได้ตั้งแต่ 1 – 5 ปี ตามจำนวนก้าวที่ทำได้

จำนวนก้าวเดิน หรือ วิ่ง
เฉลี่ยต่อวัน
ในแต่ละสัปดาห์
อายุที่แท้จริงของร่างกาย
ที่ลดลงโดยประมาณ
6,500 1 ปี
9,000 3 ปี
12,000 5 ปี

หมายเหตุ: อายุที่แท้จริงของร่างกาย (Bio Age) ในแต่ละสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น เพศ อายุ ระดับของกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน ความสม่ำเสมอของระดับกิจกรรม เป็นต้น

วิธีการนับคะแนน

ในแต่ละสัปดาห์ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับคะแนนสะสม สำหรับอายุที่แท้จริงของร่างกายที่ลดได้ 1 - 5 ปี สำหรับเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์ ทุก 1,000 บาท ซึ่งคำนวณได้โดยประมาณ ดังนี้

อายุที่แท้จริงของร่างกาย
ที่ลดลง (x) ปี ในสัปดาห์นั้น ๆ
X
เบี้ยประกันภัย สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์ (บาท) 1,000

ตัวอย่าง: ระยะเวลาสะสมคะแนนตามรอบปีกรมธรรม์ และอายุของคะแนน

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • คะแนนจะมีอายุถึงสิ้นปีปฏิทินถัดไป เช่น หากลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ บีแอลเอ สมาร์ท ซีไอ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 คะแนนที่ได้รับในปี 2563 จะหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ช่วงระยะเวลาผ่อนผัน (Grace period) จะไม่สามารถสะสมคะแนนได้ แต่สามารถแลกรับสิทธิพิเศษได้
 • หากกรมธรรม์ขาดอายุ (Lapse) หรือมีการจ่ายสินไหมแล้ว (กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ) ลูกค้าจะไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน BLA Healthy Life ได้
 • หากกรมธรรม์ขาดอายุ (Lapse) และลูกค้าไม่ต่ออายุเพื่อฟื้นสถานะ (Reinstate) ภายใน 1 ปี บัญชีผู้ใช้ รวมถึงข้อมูลการเดิน การสะสมคะแนน และประวัติการแลกสิทธิพิเศษทั้งหมดจะถูกล้างจากระบบ

สิทธิพิเศษและวิธีการแลกรับ

ผู้ใช้สามารถนำคะแนนสะสมที่ได้รับนี้ ไปแลกรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน BLA Healthy Life โดยใช้คะแนนตามที่ระบุในแต่ละสิทธิพิเศษ

ตัวอย่างสิทธิพิเศษ

 • Bar B.Q. Plaza

  E-Voucher
  Bar B Q Plaza
  100 บาท

 • Starbucks

  E-Coupon
  Starbucks
  100 บาท

เลือกเมนูสิทธิพิเศษในแอปพลิเคชันและกดเลือกสิทธิพิเศษที่ต้องการ

 • หากคะแนนสะสมที่มีอยู่เพียงพอ กดปุ่ม “แลกสิทธิพิเศษ”ด้านล่าง
 • ระบบจะขึ้นข้อความให้ยืนยันการแลกรับสิทธิพิเศษ โดยใช้คะแนนสะสมตามที่ระบุ
 • เมื่อยืนยันเรียบร้อยแล้ว คูปองของคุณจะเข้าไปอยู่ในหน้าคูปอง สามารถคลิกดูคูปองที่เก็บไว้จากปุ่มคูปองด้านขวาบนในหน้าสิทธิพิเศษ
 • น่าคูปองที่เก็บไว้ไปแสดงที่ร้านค้าเพื่อใช้งาน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ทำไมข้อมูลที่แสดงในแอป BLA Healthy Life จึงไม่ตรงกับข้อมูลที่อยู่ในแพลตฟอร์มสุขภาพอื่น ๆ (Apple Health, Google Fit, Garmin Connect, Fitbit)

เนื่องจากข้อมูลในแอป BLA Healthy Life เป็นการดึงข้อมูลมาจากแพลตฟอร์มสุขภาพที่เชื่อมต่อไว้ จึงเป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับจากแต่ละแพลตฟอร์ม การแสดงผลจึงอาจมีความล่าช้าหรือแตกต่างเล็กน้อย ซึ่งเป็นข้อจำกัดจากความหลากหลายของแพลตฟอร์ม

สาเหตุอาจเกิดจาก...

 1. แพลตฟอร์มสุขภาพที่ใช้ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลที่ส่งมายังแอป BLA Healthy Life
 2. แอปสุขภาพ เช่น Google Fit หรือ Apple Health มีการแสดงข้อมูลในรูปแบบที่ต่างกัน
 3. ยังไม่ได้ทำการซิงค์ข้อมูลล่าสุดจากอุปกรณ์ที่คุณสวมใส่
ซิงค์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แต่ทำไมยังไม่เห็นข้อมูลใหม่แสดงในแอป
กรุณาตรวจสอบว่าขณะที่ทำการซิงค์ข้อมูล มีการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์หรือไม่
 • อุปกรณ์สุขภาพที่คุณสวมใส่ / แหล่งข้อมูล มีการเชื่อมต่อกับแอป BLA Healthy Life
 • มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เสถียร เพื่อใช้ในการซิงค์ข้อมูล

หากไม่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตอ่อนเกินไป อาจทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ หรือแสดงเป็นข้อมูลเก่าที่ซิงค์ไว้ก่อนหน้านี้ แก้ไขโดยการปิด-เปิดแอปพลิเคชันใหม่ และซิงค์ข้อมูลอีกครั้ง

ซิงค์ข้อมูลอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ควรซิงค์ข้อมูลจากแพลตฟอร์มสุขภาพที่คุณใช้เข้ากับแอป BLA Healthy Life โดยตรงทุกครั้ง เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแพลตฟอร์ม ในกรณีเช่นนี้แอปพลิเคชันจะดึงข้อมูลที่ดีที่สุดขึ้นมาแสดง

ตัวอย่าง อุปกรณ์ Garmin : หลังจากซิงค์ข้อมูลสุขภาพเข้าแอปพลิเคชันของ Garmin แล้ว

 • วิธีที่แนะนำ : ซิงค์ข้อมูลจากแอป Garmin > BLA Healthy Life
 • ไม่แนะนำ : ซิงค์ข้อมูลจากแอป Garmin > Apple Health > BLA Healthy Life

กรณีที่อุปกรณ์วัดสุขภาพของคุณไม่รองรับการเชื่อมต่อกับแอป BLA Healthy Life โดยตรง คุณสามารถซิงค์ข้อมูลสุขภาพผ่าน Apple Health หรือ Google Fit ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ก่อน แล้วจึงซิงค์ข้อมูลในแพลตฟอร์มนั้น เข้ากับแอป BLA Healthy Life

ทำไมเมื่อซิงค์ข้อมูลของสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มเติมในวันจันทร์ ข้อมูลที่ใส่เพิ่มนี้จึงไม่แสดงในแอปพลิเคชัน BLA Healthy Life
แอปพลิเคชันจะคำนวณค่าสรุปอายุที่แท้จริงของร่างกาย (Bio Age) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อมีการซิงค์ข้อมูลครั้งแรก นับแต่หลังเที่ยงคืนวันอาทิตย์ (เช้าวันจันทร์) เป็นต้นไป หลังจากที่สรุปข้อมูลแล้วจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้อีก ดังนั้นเมื่อคุณจะทำการซิงค์ข้อมูลในช่วงเช้าวันจันทร์ กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลในแพลตฟอร์มสุขภาพที่คุณใช้เป็นปัจจุบัน และมีการซิงค์ข้อมูลของสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าอุปกรณ์วัดสุขภาพของคุณเรียบร้อยแล้ว
หน้าสรุปข้อมูลสุขภาพ มีบันทึกข้อมูลกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ทำไมจึงไม่มีข้อมูล Bio Age
ข้อมูล Bio Age จะแสดงโดยอัตโนมัติหลังจากที่มีการซิงค์ข้อมูลครั้งแรกในสัปดาห์ โดยเป็นไปตามบันทึกข้อมูลกิจกรรม หากมีเฉพาะข้อมูลกิจกรรมแต่ไม่มีข้อมูล Bio Age ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แอปพลิเคชันจะขึ้นข้อความเตือนให้คุณทำการซิงค์ข้อมูลจากอุปกรณ์
สามารถใช้งาน BLA Healthy Life จากสมาร์ทโฟนหลายเครื่องได้ไหม
ไม่ควรใช้งาน BLA Healthy Life บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหลายเครื่อง เนื่องจากผู้ใช้อาจสับสนในการบันทึกข้อมูล รวมถึงอาจเกิดปัญหาในการซิงค์ข้อมูล
เป้าหมายการเดินในสัปดาห์ มีการคำนวณอย่างไร

เป้าหมายในแต่ละสัปดาห์ของคุณเป็นการปรับอัตโนมัติเมื่อเริ่มสัปดาห์ใหม่ โดยอ้างอิงจากเป้าหมายเดิมในสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีหลักการคำนวณดังนี้

 • หากสัปดาห์ที่แล้วทำได้สำเร็จตามเป้า
  เป้าหมายรายวันของสัปดาห์นี้ = เป้าหมายรายวันของสัปดาห์ที่แล้ว +10%
  (ปัดเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียง 500 ก้าวมากที่สุด)
 • หากสัปดาห์ที่แล้วทำได้ ไม่สำเร็จตามเป้า
  เป้าหมายรายวันของสัปดาห์นี้ = เป้าหมายรายวันของสัปดาห์ที่แล้ว -10%
  (ปัดเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียง 500 ก้าวมากที่สุด) รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 5,000 ก้าว
ข้อมูล Bio Age และข้อมูลที่ได้จากการวัดกิจกรรมนี้ สามารถนำมาใช้ในการวินิจฉัยทางการแพทย์ได้หรือไม่
การคำนวณอายุที่แท้จริงของร่างกาย (Bio Age) มาจากการวัดจากระดับของกิจกรรมที่คุณทำ โดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวินิจฉัย หรือให้คำแนะนำทางการแพทย์ซอฟต์แวร์และบริการของ BLA Healthy Life ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเจ็บป่วย โภชนาการ หรืออาการต่าง ๆ ทางร่างกาย กรุณาปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์