อาชีพของแม่ที่ผมภูมิใจ อาชีพตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน กรุงเทพประกันชีวิต

"อาชีพตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินคืออาชีพของแม่ที่ปั้นจั่นภูมิใจมาก
เพราะทำให้เห็นคุณค่าของการทำประกัน

โดยเฉพาะกับ โครงการ BANGKOK LIFE SMART LEADER
ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ สามารถบริหารเวลาเองได้ พร้อมสร้างทีมที่เติบโต
และสร้างรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัด ด้วยการอบรมที่มีประสิทธิภาพ
พร้อมเครื่องมือการขายที่ทันสมัย บนแผนรับรองรายได้ตลอดโครงการ"

เลือกเส้นทางที่ใช่ ในแบบที่เป็นคุณ

โครงการพัฒนาทีมงานขายรุ่นใหม่ สู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ พร้อมแผนรับรองรายได้ ที่ขึ้นอยู่กับความสามารถ และเส้นทางการเจริญเติบโต ในอาชีพด้วยตัวของคุณเอง

สร้างความมั่นใจในเรื่องรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัด ความก้าวหน้าในธุรกิจ และยกระดับการพัฒนาคุณภาพ ทีมงานขายอย่างมั่นคงและยั่งยืน ไปกับกรุงเทพประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตแห่งเดียวที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ ยืนหยัดด้วยความแข็งแกร่งมากกว่า 70 ปี

พร้อมโอกาสในการเลือกเส้นทางที่ใช่ ตามคุณสมบัติ ที่เหมาะสมกับตัวเองได้ 3 เส้นทาง ทั้ง Smart Agent, Smart FA, และ Smart Leader

  • แผนรับรองรายได้ตลอดระยะ 12 เดือน
  • เส้นทางการเติบโตในอาชีพที่กำหนดได้
  • ทีมโค้ชมืออาชีพที่คอยดูแล
  • หลักสูตรการฝึกอบรมสร้างความเป็นมืออาชีพ
  • เครื่องมือการทำงานที่ทันสมัย ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา
  • สร้างโอกาสการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเอง

โครงสร้างหลักสูตร

หากคุณคือ... คนรุ่นใหม่ที่ต้องการประสบ ความสำเร็จในอาชีพ ต้องการ เวลา รายได้ และความก้าวหน้า
ความรู้พื้นฐาน
สร้างนิสัยงาน
+
เป้าหมายชัด
จัดระบบงานเป็น
+
เน้น
ผลงาน
+
ขยาย
ฐานลูกค้า

ระยะเวลา 12 เดือน

คุณสมบัติ
การศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี
ประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
อายุ ไม่เกิน 45 ปี
รายได้เฉลี่ย 15,000 บาท / เดือน
อุปนิสัย มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจรักการบริการ ชอบการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ
หากคุณคือ... คนที่สนใจเรื่องการเงิน การลงทุน การวางแผนการเงินหรือเป็น ตัวแทนประกันชีวิต ที่มุ่งมั่น สู่การเป็นที่ปรึกษา ทางการเงินมืออาชีพ
ความรู้พื้นฐานการเงิน
เป้าหมายในอาชีพ
+
ระบบงาน
กระบวนการวางแผนการเงิน
+
เน้นผลงาน
ขยายฐานลูกค้า
+
มุ่งเน้น MDRT
มีความยั่งยืนในอาชีพ

ระยะเวลา 12 เดือน

คุณสมบัติ
การศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี
ประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
อายุ ไม่เกิน 45 ปี
รายได้เฉลี่ย 15,000 บาท / เดือน
อุปนิสัย มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจรักการบริการ ชอบการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ
หากคุณคือ... คนที่ต้องการประสบความสำเร็จ ในการสร้างทีมงานขาย เพื่อสร้าง ความมั่นคงและยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นเจ้าของ ธุรกิจที่แท้จริง
ความรู้เพื่อสร้าง
ผู้บริหารตัวแทนมืออาชีพ
+
สร้างผลงานขาย
ขยายทีมงาน
+
การบริหารทีม
และภาวะผู้นำ
+
มุ่งเน้นการเติบโต
แบบยั่งยืนในอาชีพ

ระยะเวลา 12 เดือน

คุณสมบัติ
การศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี
ประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
อายุ ไม่เกิน 45 ปี
รายได้เฉลี่ย 30,000 บาท / เดือน
ใบอนุญาต -
อุปนิสัย มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจรักการบริการ ชอบการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ
คุณสมบัติอื่นๆ มีความเป็นผู้นำ

ระยะเวลา 12 เดือน

เช็กคุณสมบัติให้พร้อม... แล้วมาร่วมงานกับเรา

คุณสมบัติ Bangkok Life Smart Agent Bangkok Life Smart FA Bangkok Life Smart Leader
การศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี
ประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
อายุ ไม่เกิน 45 ปี
รายได้เฉลี่ย 15,000 บาท / เดือน 30,000 บาท / เดือน
ใบอนุญาต - IC License จาก กลต. -
อุปนิสัย มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจรักการบริการ ชอบการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ
คุณสมบัติอื่นๆ - - มีความเป็นผู้นำ

ร่วมงานกับเรา...

เลือกเส้นทางที่ใช่ ในแบบที่เป็นคุณ
กับโครงการ Bangkok Life Smart Leader

กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกนามสกุล
กรุณากรอกอายุ
กรุณาระบุรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
กรุณากรอกอาชีพปัจจุบัน
กรุณากรอกอีเมล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์
กรุณาเลือกจังหวัด
กรุณาเลือกโครงการ
กรุณาเลือกช่องทาง