เลือกเส้นทางที่ใช่ ในแบบที่เป็นคุณ

โครงการพัฒนาทีมงานขายรุ่นใหม่ สู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ พร้อมแผนรับรองรายได้ ที่ขึ้นอยู่กับความสามารถ และเส้นทางการเจริญเติบโตในอาชีพด้วยตัวของคุณเอง

เลือกเส้นทางที่ใช่ ในแบบที่เป็นคุณ

สร้างความมั่นใจในเรื่องรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัด ความก้าวหน้าในธุรกิจ และยกระดับการพัฒนาคุณภาพ ทีมงานขายอย่างมั่นคงและยั่งยืน ไปกับกรุงเทพประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตแห่งเดียวที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ ยืนหยัดด้วยความแข็งแกร่งมากกว่า 69 ปี

พร้อมโอกาสในการเลือกเส้นทางที่ใช่ ตามคุณสมบัติ ที่เหมาะสมกับตัวเองได้ 3 เส้นทาง ทั้ง Smart Agent, Smart FA, และ Smart Leader

  • แผนรับรองรายได้ตลอดระยะ 12 เดือน
  • เส้นทางการเติบโตในอาชีพที่กำหนดได้
  • ทีมโค้ชมืออาชีพที่คอยดูแล
  • หลักสูตรการฝึกอบรมสร้างความเป็นมืออาชีพ
  • เครื่องมือการทำงานที่ทันสมัย ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา
  • สร้างโอกาสการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเอง

โครงสร้างหลักสูตร

หากคุณคือ... คนรุ่นใหม่ที่ต้องการประสบ ความสำเร็จในอาชีพ ต้องการ เวลา รายได้ และความก้าวหน้า
ความรู้พื้นฐาน
สร้างนิสัยงาน
+
เป้าหมายชัด
จัดระบบงานเป็น
+
เน้น
ผลงาน
+
ขยาย
ฐานลูกค้า

ระยะเวลา 12 เดือน

คุณสมบัติ
การศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี
ประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
อายุ ไม่เกิน 45 ปี
รายได้เฉลี่ย 15,000 บาท / เดือน
อุปนิสัย มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจรักการบริการ ชอบการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ
หากคุณคือ... คนที่สนใจเรื่องการเงิน การลงทุน การวางแผนการเงินหรือเป็น ตัวแทนประกันชีวิต ที่มุ่งมั่น สู่การเป็นที่ปรึกษา ทางการเงินมืออาชีพ
ความรู้พื้นฐานการเงิน
เป้าหมายในอาชีพ
+
ระบบงาน
กระบวนการวางแผนการเงิน
+
เน้นผลงาน
ขยายฐานลูกค้า
+
มุ่งเน้น MDRT
มีความยั่งยืนในอาชีพ

ระยะเวลา 12 เดือน

คุณสมบัติ
การศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี
ประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
อายุ ไม่เกิน 45 ปี
รายได้เฉลี่ย 15,000 บาท / เดือน
อุปนิสัย มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจรักการบริการ ชอบการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ
หากคุณคือ... คนที่ต้องการประสบความสำเร็จ ในการสร้างทีมงานขาย เพื่อสร้าง ความมั่นคงและยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นเจ้าของ ธุรกิจที่แท้จริง
ความรู้เพื่อสร้าง
ผู้บริหารตัวแทนมืออาชีพ
+
สร้างผลงานขาย
ขยายทีมงาน
+
การบริหารทีม
และภาวะผู้นำ
+
มุ่งเน้นการเติบโต
แบบยั่งยืนในอาชีพ

ระยะเวลา 12 เดือน

คุณสมบัติ
การศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี
ประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
อายุ ไม่เกิน 45 ปี
รายได้เฉลี่ย 30,000 บาท / เดือน
ใบอนุญาต -
อุปนิสัย มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจรักการบริการ ชอบการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ
คุณสมบัติอื่นๆ มีความเป็นผู้นำ

ระยะเวลา 12 เดือน

เช็กคุณสมบัติให้พร้อม... แล้วมาร่วมงานกับเรา

คุณสมบัติ BLA Smart Agent BLA Smart FA BLA Smart Leader
การศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี
ประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
อายุ ไม่เกิน 45 ปี
รายได้เฉลี่ย 15,000 บาท / เดือน 30,000 บาท / เดือน
ใบอนุญาต - IC License จาก กลต. -
อุปนิสัย มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจรักการบริการ ชอบการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ
คุณสมบัติอื่นๆ - - มีความเป็นผู้นำ

ร่วมงานกับเรา...

เลือกเส้นทางที่ใช่ ในแบบที่เป็นคุณ
กับโครงการ BLA Smart Leader

กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกนามสกุล
กรุณากรอกอายุ
กรุณาระบุรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
กรุณากรอกอาชีพปัจจุบัน
กรุณากรอกอีเมล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์
กรุณาเลือกจังหวัด
กรุณาเลือกโครงการ
กรุณาเลือกช่องทาง