แผนคุ้มครองสุขภาพ

บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส

print
​​​

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จะมีสักกี่คนที่พร้อมดูแลคุณทุกวัน “บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส” แผนคุ้มครองสุขภาพที่พร้อมดูแลคุณตลอด 365 วัน คุ้มครองสูง ครอบคลุม คุ้มค่า หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดอย่างมีความสุข

 
บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส
 
  • รับประกันตั้งแต่อายุ 6 เดือน – 65 ปี (คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 80 ปี)

  • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน (ตามสัญญาประกันชีวิตหลัก)

  • ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี ทั้งนี้สามารถซื้อความคุ้มครองได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่สูงสุดถึง 79 ปี

  • สัญญาเพิ่มเติมนี้สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่ หรือกรมธรรม์เดิมที่ยังมีผลบังคับอยู่ได้

  • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัท

 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ​​

1. เลือกรับประโยชน์ และความคุ้มครองสูงสุดปีละ 1,000,000 บาท - 5,000,000 บาท (ตามแผนที่เลือก)

2. ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็ง หัวใจ หลอดเลือดสมอง สูงสุดครั้งละ 600,000 บาท - 3,000,000 บาท
   (ตามแผนที่เลือกรวมตลอดอายุสัญญา และไม่เกินผลประโยชน์ต่อปีที่กำหนด)

3. ดูแลค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง ภายหลังการออกจากโรงพยาบาล

4. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สำหรับล้างไต การทำเคมี และรังสีบำบัด

5. เลือกรับเงินชดเชย กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน จากสวัสดิการและความคุ้มครองอื่น

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

tel 02 777 8888 ดาวน์โหลดโบรชัวร์