บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ

ย้อนกลับ
​​

เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ออกแบบความคุ้มครองสุขภาพ สำหรับค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD.) ให้ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุม ครบทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 90 วัน รวมทั้งค่าแพทย์ผ่าตัด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในปัจจุบัน อุ่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาล ด้วยค่าเบี้ยแบบเบาๆ

รายละเอียดการรับประกันภัย
  1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 6 – 65 ปี (คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 80 ปี)
  2. เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน (ตามสัญญาประกันชีวิตหลัก)
  3. สัญญาแบบปีต่อปี สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 79 ปี (ตามสัญญาประกันชีวิตหลัก)
  4. สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ จะต้องซื้อแนบกับสัญญาประกันชีวิตที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
  5. สามารถเลือกซื้อได้แผนใดแผนหนึ่งเท่านั้น
  6. การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

ยามป่วยไข้...ไม่ว่าใครก็อยากได้รับการดูแลที่ดี

  • ผลประโยชน์ค่าห้อง และค่ารักษาพยาบาล เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
  • มีแผนความคุ้มครองให้เลือกแบบ 3,000 บาท และ 5,000 บาท
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาประกันชีวิต ขั้นต่ำ 100,000 บาท เลือกค่าห้องสูงสุดได้ 5,000 บาท
  • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 7,890 บาทต่อปี (แผน 3,000 บาท เพศชาย อายุ 16 - 45 ปี)