บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 126 (ออนไลน์) (ออนไลน์)

ผลตอบแทนที่แน่นอน เงินออมเพิ่มขึ้นตลอดสัญญา
สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
รับผลประโยชน์ รวมตลอดสัญญา 663%[1]
รับผลประโยชน์
รวมตลอดสัญญา
663%[1]

[1] % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับความคุ้มครองชีวิต สูงสุด 600%[2]
รับความคุ้มครองชีวิต
สูงสุด 600%[2]

[2] % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด
ถึง 100,000 บาทต่อปี
  • อายุที่รับประกันภัย 20 - 80 ปี
  • ระยะเวลาคุ้มครอง 12 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี
  • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 20,000 บาท (เบี้ยประกันภัย 19,660 บาท)
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
happy saving benefits
กรณีมีชีวิตอยู่[1] กรณีเสียชีวิต[1]
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - 4
รับเงินคืนปีละ 3%
ในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 100%
ในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับ 200%
ในปีกรมธรรม์ที่ 3 รับ 300%
ในปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 400%
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 5 - 8
รับเงินคืนปีละ 6%
ในปีกรมธรรม์ที่ 5 รับ 500%
ในปีกรมธรรม์ที่ 6 รับ 600%
ในปีกรมธรรม์ที่ 7 รับ 600%
ในปีกรมธรรม์ที่ 8 รับ 600%
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 9 - 11
รับเงินคืนปีละ 9%
ในปีกรมธรรม์ที่ 9 รับ 600%
ในปีกรมธรรม์ที่ 10 รับ 600%
ในปีกรมธรรม์ที่ 11 รับ 600%
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 12
รับเงินคืน 600%
[1] % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ในปีกรมธรรม์ที่ 12 รับ 600%
[2] % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิต สะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
;