โครงการความคุ้มครองต่อเนื่อง Bridging Loan

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตที่มีกรมธรรม์ที่ครบกำหนดสัญญาภายในปี 2563 สามารถกู้เงินตามกรมธรรม์โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย เพื่อชำระเบี้ยประกันภัยครั้งแรกของกรมธรรม์ฉบับใหม่ ด้วยโครงการความคุ้มครองต่อเนื่อง Bridging Loan

คือการกู้ยืมเงินระยะสั้น ส่วนมากมีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี ซึ่งต้องมีสินทรัพย์บางอย่างค้ำประกัน อาจเห็นสินเชื่อแบบนี้ในบางประเภทธุรกิจ เช่น เงินกู้ชั่วคราวที่สถาบันการเงินให้กับบริษัทนำเข้าส่งออก ที่อยู่ระหว่างการรอแหล่งเงินถาวร หรือคนซื้อต้องการซื้อบ้านใหม่และอยู่ระหว่างรอขายบ้านหลังปัจจุบันที่ต้องใช้เงินกู้ใหม่เพื่อปลดภาระเงินกู้เก่าที่มีอยู่

สำหรับคนที่มีโอกาสลงทุนดี ๆ ในปัจจุบัน แต่ติดปัญหาด้านสภาพคล่อง ซึ่งจะได้รับเงินในอีก 3-6 เดือนข้างหน้า ทำให้ต้องพลาดโอกาสลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ดี โดยเฉพาะในสภาวะดอกเบี้ยขาลง Bridging loan อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาได้ เพื่อไม่ให้เสียโอกาสการลงทุนดี ๆ ไป

กรุงเทพประกันชีวิตนำแนวคิดดี ๆ ของ Bridging loan มาจัดทำโครงการพิเศษ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีกรมธรรม์ที่ครบกำหนดสัญญาภายในปี 2563 ให้สามารถกู้เงินตามกรมธรรม์โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย เพื่อนำมาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งแรกของกรมธรรม์ฉบับใหม่ ภายใน 30 พ.ย. 2563 โดยบริษัท

  • ยกเว้นดอกเบี้ยเงินกู้ตามกรมธรรม์ให้เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือนนับจากวันที่เริ่มทำการกู้
  • จำนวนเงินที่ได้รับการยกเว้นจะต้องเท่ากับจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยตามใบคำขอเอาประกันชีวิตฉบับใหม่เท่านั้น
  • สิทธิ์นี้สำหรับผู้เอาประกันเอง หรือบุคคลในครอบครัว (พ่อ แม่ บุตร สามี–ภรรยา)
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะกรมธรรม์ที่ไม่เคยมีการกู้เงินตามกรมธรรม์มาก่อน
  • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การกู้เงินตามกรมธรรม์ปกติของบริษัท

โครงการ Bridging loan จะช่วยให้ผู้ที่มีกรมธรรม์ใกล้ครบกำหนด ไม่เสียโอกาสดี ๆ ในการรับความคุ้มครองและผลประโยชน์จากกรมธรรม์เล่มใหม่ได้ ไม่ต้องรอให้กรมธรรม์ฉบับที่มีอยู่ครบกำหนด โดยจะได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยเงินกู้เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิตของท่าน