Character | โครงการ Share for Change ปันโอกาส เพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่า จากกรุงเทพประกันชีวิต

ปันโอกาส เพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่า

Braille | โครงการ Share for Change ปันโอกาส เพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่า จากกรุงเทพประกันชีวิต

Share For Change | โครงการ Share for Change ปันโอกาส เพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่า จากกรุงเทพประกันชีวิต โครงการ

ปันโอกาส เพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่า
จากกรุงเทพประกันชีวิต

เริ่มขึ้นมาเพื่อแบ่งปันความสุข แบ่งปันโอกาส ให้กับผู้ด้อยโอกาส
ในสังคมสร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลง สู่ชีวิตที่ดีกว่า
ในปีนี้บริษัทได้ร่วมแบ่งปันโอกาสร่วมกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยการระดมทุนผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อนำไปบูรณะ
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และรายได้ส่วนหนึ่ง มอบให้กับมูลนิธิฯ
รวมทั้งจัดทำสื่อการเรียนการสอน สำหรับผู้พิการทางสายตา เป็นการปัน
โอกาส สร้างความสุขแก่เด็กๆ ทุกคน ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคผ่านทาง
ออนไลน์ หรือบัญชีธนาคารกรุงเทพ

Character | โครงการ Share for Change ปันโอกาส เพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่า จากกรุงเทพประกันชีวิต Character | โครงการ Share for Change ปันโอกาส เพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่า จากกรุงเทพประกันชีวิต
บริจาคออนไลน์ แจ้งการโอนเงิน

สำหรับผู้ร่วมบริจาคที่โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป สามารถแจ้งการโอนเงินผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อรับใบอนุโมทนาและของที่ระลึก จนถึงวันที่ 29 ก.พ. 59

  • ร่วมบริจาค 100 – 499 บาท รับปฎิทินตั้งโต๊ะ 1 ชุด
  • ร่วมบริจาค 500 – 999 บาท รับสมุดโน้ต 1 เล่ม
  • ร่วมบริจาค 1,000 บาทขึ้นไป รับปฎิทินและสมุดโน้ต อย่างละ 1 ชุด