hero

ข้อมูล Hospitel และ Home Isolation สำหรับลูกค้าประกันกลุ่ม


​​

ข้อมูล Hospitel และ Home Isolation สำหรับลูกค้าประกันกลุ่ม

ลูกค้าประกันกลุ่มที่มีผลประโยชน์ประกันสุขภาพ สามารถเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในจากการติดเชื้อCovid-19ณ โรงพยาบาล, โรงพยาบาลสนาม,Hospitelรวมถึงการเข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งขึ้นตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขในกรมธรรม์

Home Isolation (HI) หรือ Community Isolation (CI)

Home Isolation (HI)

        ผู้ที่ติดเชื้อ Covid-19 เข้ารับการรักษา โดยการแยกกักตัวในที่พัก ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์ผู้รักษา

Community Isolation (CI)​
 

        ผู้ที่ติดเชื้อ Covid-19 เข้ารับการรักษา โดยการแยกกักตัวในชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องแยกจากชุมชน ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์ผู้รักษา

การเบิกจ่ายค่าชดเชยรายได้ (HB)

        สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ที่มีสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายได้ และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้รักษา ว่าเป็นผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเหลือง และมีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลแต่ไม่มีสถานที่รองรับ

        บริษัทฯพิจารณาจ่ายสินไหมชดเชยรายได้ ไม่เกิน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ทั้งนี้ผู้เอาประกันต้องไม่เรียกร้องผลประโยชน์กับทางบริษัทฯตามเงื่อนไขประกันกลุ่ม

การแบ่งระดับอาการผู้ป่วยโควิด ตามระดับอาการป่วยอ้างอิงตามกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข​
 
​​   ​​ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรืออาการไม่มาก
เช่น มีไข้,ไอ,น้ำมูก,ตาแดง,ผื่นขึ้น ไม่มีโรคร่วม
​​   ผู้ติดเชื้อที่อาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบ
หายใจเร็วหรือผู้ที่มีความเสี่ยง เช่นอายุมากกว่า 60 ปี,ภาวะอ้วนน้ำหนักเกิน 90 กก.หรือมีโรคร่วม
​ ​
เรียกร้องสินไหม
 

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าชดเชยรายได้ (HB) สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อ COVID-19

 • แบบฟอร์มชดเชยรายได้ คลิก
 • เอกสารการตรวจพบเชื้อ Covid-19 แบบ RT-PCR ของผู้เอาประกันภัย จากหน่วยงานตรวจหาเชื้อ Covid-19 ที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • ใบรับรองแพทย์*ของสถานพยาบาลที่เข้าร่วมการให้บริการรักษา แบบ Home Isolation หรือ Community Isolation
 • ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วย ระบุข้อความว่า "ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและประวัติการรักษาพยาบาล เพื่อใช้ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกัน" พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

*ต้องระบุข้อความให้ชัดเจนว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง

วิธีการส่งเคลมสินไหม

 
​​

​(ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2564)

โรงพยาบาล โทรออก Hospitel / จังหวัด Home Isolation
รพ.กรุงเทพ
 • โรงแรมชีวา /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมเอคิว/จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เอ็กซ์เพรสกรุงเทพซอยศูนย์วิจัย /จ.กรุงเทพฯ
รพ.กรุงเทพจันทบุรี
 • โรงพยาบาลสนาม รพ.กรุงเทพจันทบุรี พิมดารา/จ.จันทบุรี
 
รพ.กรุงเทพขอนแก่น
 • โรงแรมกรีน โฮเทลแอนด์ รีสอร์ท ขอนแก่น /จ.ขอนแก่น
 
รพ.กรุงเทพพัทยา
 • โรงแรมพรีมาแกรนด์ /จ.ชลบุรี
 • โรงแรมแมงโกรฟ /จ.ชลบุรี
 • โรงแรมสยามเบย์ซอร์ / จ.ชลบุรี
 • โรงแรมเอ็ม พัทยา โฮเต็ล /จ.ชลบุรี
 
รพ.กรุงเทพภูเก็ต
 • โรงแรมเดอะเซนส์เซส รีสอร์ท แอนด์ พูลวิลล่า /จ.ภูเก็ต
 
รพ.กรุงเทพระยอง
 • โรงแรม Cruises The Pool Access /จ.ระยอง
 • หอพักพยาบาล อาคาร 2 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง /จ.ระยอง
 • โรงแรมอักษร /จ.ระยอง
 
รพ.กรุงเทพสิริโรจน์
 • โรงแรมบลูคารินา อินน์ /จ.ภูเก็ต
 
รพ.กรุงเทพพิษณุโลก
 • จ.พิษณุโลก
รพ.กรุงเทพเพชรบุรี
 • จ.เพชรบุรี
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่
 • จ.สงขลา
รพ.กล้วยน้ำไท 1
 • โรงแรมคลาสสิค สุขุมวิท /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมคอนทิเน้นท์ /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมซิทาดีนซ์ แบงคอก สุขุมวิท 11 /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมไทซัน /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมธรี สุขุมวิท /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมมารวยการ์เด้น /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ(อาคารเมนทาวเวอร์) /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมฟอรั่ม พาร์ค /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมแอนดา /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมไฮ โฮเต็ล /จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.การุญเวช ปทุมธานี
 • โรงแรมดิไอเดิ้ลเรสซิเดนซ์ /จ.ปทุมธานี
 
รพ.เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
 • โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ / จ.ฉะเชิงเทรา
 
รพ.เกษมราษฎร์บางแค
 • โรงแรมโกลว์ สุขุมวิท 5 /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมเวลาดีโกลว์ประตูน้ำ /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมอินทรา รีเจนท์ /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมไอคอน /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท /จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.เกษมราษฎร์ประชาชื่น
 • โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพอาคารA /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมจัสติน / จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมริชมอนด์ โฮเต็ล/จ.นนทบุรี
 
รพ.เกษมราษฎร์รามคำแหง
 • โรงแรม ฌ เดอะกรีนโฮเทล /จ.สมุทรปราการ
 • โรงแรมวันเทอร์ตี้ เรสซิเดนซ์ / จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี
 • โรงแรมพาร์ค อินน์ สระบุรี / จ.สระบุรี
 
รพ.เกาะสมุย
 • Aura Samui Best Beach Hotel / จ.สุราษฎร์ธานี
 
รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ฯ
 • โรงแรมเอชไฟว์ ลักซ์ซูรี่ โฮเต็ล / จ.สมุทรปราการ
 • โรงแรมโอทู ลักซซูรี่ / จ.สมุทรปราการ
 • โรงแรมออโรร่า สุวรรณภูมิ /จ.สมุทรปราการ
 • โรงแรมวี.เอส.ที เรสซิเด้นส์ /จ.สมุทรปราการ
 
รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
 • โรงแรมโซบูทิค /จ.สมุทรปราการ
 • โรงแรมดีเวลล่า /จ.สมุทรปราการ
 • โรงแรม เดอะเลชเชอร์ เรสซิเดนซ์ / จ.สมุทรปราการ
 • โรงแรมมีโฮเทล ศรีนครินทร์/จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมนูโวซิตี้ /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรม วิสมายา สุวรรณภูมิ / จ.สมุทรปราการ
 • โรงแรมอาร์ พี เอ็น พูล/จ.สมุทรปราการ
 • โรงแรมอิลิแกนท์ แอร์พอร์ต/จ.สมุทรปราการ
 
รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ฯ
 • โรงแรมดิไอโคนิคสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต /จ.สมุทรปราการ
 
รพ.จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ฯ
 • โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท /จ.ปราจีนบุรี
 
รพ.จุฬารัตน์ชลเวช
 • โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา /จ.ชลบุรี
 
รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ
 • จ.เชียงใหม่
รพ.เทพธารินทร์
 • จ.กรุงเทพฯ
รพ.เทพปัญญา
 • โรงแรมอโมร่าท่าแพ / จ.เชียงใหม่
 
รพ.ไทยนครินทร์
 • โรงแรม 56 /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมดาหลา / จ.สมุทรปราการ
 
รพ.ธนบุรี1
 • โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมเจซี เควิน สาทร /จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.ธนบุรี2
 • โรงแรมใบหยกสกาย /จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.ธนบุรี ชุมพร
 • โรงแรมใบหยกสกาย /จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง
 • โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพ /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมวินซ์ /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ลแอนด์สปา /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรม ไอบิส กรุงเทพฯ อิมแพ็ค / จ.นนทบุรี
 
รพ.นวมินทร์ 9
 • โรงแรมเดอะ คาแนล / จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.นวเวช
 • โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์(ชั้น 5-8) /จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.บางปะกอก 1
 • โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์(ชั้น 9-10,16-17)/จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมบางกอก ซิตี้ สวีท /จ.กรุงเทพฯ
 • บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด(มหาชน) /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรม 14 เพลส /จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.บางปะกอก 8
 • โรงแรมเบลล่า บี /จ.นนทบุรี
รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์ฯ
 • โรงแรมกรีนวิวโฮเทล / จ.สมุทรปราการ
 • โรงแรมดีวาลักซ์รีสอร์ทแอนด์สปา /จ.สมุทรปราการ
 • โรงแรมโนโวเทล สวีท กรุงเทพ สุขุมวิท 34 /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมโลฮาท / จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมเอวาน่า / จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท พระโขนง /จ.กรุงเทพฯ
รพ.บางปะกอก-รังสิต 2
 • โรงแรมธารา พาร์ค รีโซเทล /จ.ปทุมธานี
 • โรงแรมธารา เรสซิเดนซ์ /จ.ปทุมธานี
 • โรงแรมบางกอก บูติด โฮเทล /จ.ปทุมธานี
 • โรงแรมบ้านอิงน้ำรังสิต/จ.ปทุมธานี
 • โรงแรมพีพี แอด โฮเทล /จ.ปทุมธานี
 
รพ.บางโพ
 • โรงแรมสเตย์ โฮเทล /จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.บางมด
 • เกรซ อาคาร 4 /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมเดอะกรีนเบลส์ เรสซิเด้นท์ /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมตรัง(อาคารภูวิง)/จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมสกายโดม รีโซเทล /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมโฮเทลมิวส์ /จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.บำรุงราษฎร์
 • โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงคอก /จ.กรุงเทพฯ
รพ.บี แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
 • โรงแรมแกรนด์ 5 โฮเท็ล แอนด์พลาซ่า /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมโกลด์ ออร์คิด / จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมปทุมธานีเพลส /จ.ปทุมธานี
รพ.ปิยะเวท
 • เกรซ อาคาร 2 /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมเดอะ บาซาร์ แบงค็อก /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมแบงค็อกโฮเทลโลตัส สุขุมวิท /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมเมอเวนพิค /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมมายเทรียณ์ พระราม9 กรุงเทพ เอ ชาเทรียม คอลเลคชั่น
 • โรงแรมรอยัล รัตนโกสินทร์ /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมเวลาบีแบ็งค็อก ราชเทวี
 • โรงแรมPalazzo and Hip(รัชดา)
 
รพ.เปาโลเกษตร
 • Sasha House Kaset /จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.เปาโลโชคชัย 4
 • โรงแรมเดอะเพรสซิเดนท์ /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ /จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.เปาโลสมุทรปราการ
 • โรงแรมคูณ / จ.สมุทรปราการ
 • โรงแรมโคโค/จ.สมุทรปราการ
 • โรงแรมอะเดรียติด พาเลซ /จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.เปาโลรังสิต
 • โรงแรมไอ เรสซิเดนท์ โฮเทล /จ.ปทุมธานี
 
รพ.พญาไท 1
 • โรงแรมสลิล /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมอครา /จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.พญาไท 2
 • โรงแรมเดอะสุโกศล /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมเดอะสุโกศล-ใหม่ /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมโฮเทลมิวส์ /จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.พญาไท 3
 • โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ/จ.กรุงเทพฯ
รพ.พญาไทนวมินทร์
 • โรงแรมซีนิท สุขุมวิท กรุงเทพ /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมลีลาวดี รีโซเทล /จ.กรุงเทพฯ
รพ.พญาไทศรีราชา
 • 3Z Pool Villa & Hotel /จ.ชลบุรี
 • โรงแรมเบลลา วิลล่า พรีม่า /จ.ชลบุรี
 • โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ เบย์เฟียร์ พัทยา /จ.ชลบุรี
 • โรงแรมมิราเคิล สวีท /จ.ชลบุรี
 • โรงแรมจอมเทียน ฮอลิเดย์ อินน์ /จ.ชลบุรี
 • โรงแรมสยามแอ็ทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา /จ.ชลบุรี
รพ.พระราม 9
 • วีโฮเต็ล กรุงเทพ /จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.พริ้นซ์ปากน้ำโพ 1
 • โรงพยาบาลสนามพุทธอุทยาน นครสวรรค์ /จ.นครสวรรค์
 
รพ.พริ้นซ์ปากน้ำโพ 2
 • จ.นครสวรรค์
รพ.พริ้นซ์สุวรรณภูมิ
 • โรงแรมเคล็ฟ /จ.สมุทรปราการ
 • โรงแรมเกต 43 แอร์พอร์ต/จ.สมุทรปราการ
 • โรงแรมเธียรี่ โฮเทล/จ.สมุทรปราการ
 • โรงแรมลาซานเทล /จ.สมุทรปราการ
 • อาคารโกลด์ แอร์พอร์ต สูท/จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.พริ้นซ์อุทัยธานี
 • จ.อุทัยธานี
รพ.พัทยาเมโมเรียล
 • โรงแรมทรอปิคาน่า / จ.ชลบุรี
 
รพ.พิษณุเวชพิจิตร
 • จ.พิจิตร
รพ.พีเอ็มจี
 • โรงแรมปิคนิค/ จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.เพชรรัตน์
 • จ.เพชรบูรณ์
รพ.เพชรเวช
 • โรงแรมบางกอกพาเลส /จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.แพทย์รังสิต
 • ไดมอนด์เพลส อพาร์ทเมนท์/จ.ปทุมธานี
 • โรงแรมเบด บาย ครูส/จ.นนทบุรี
 • มา นอน นนท์ /จ.นนทบุรี
 
รพ.ภัทร-ธนบุรี
 • โรงแรมบางกอกซิตี้ลิงค์ /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมเมโทรโพล /จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.มหาชัย 2
 • โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ (สาทร) /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมจอลลีสวีทแอนด์สปา สาขาเพชรเกษม/สมุทรสาคร
 
รพ.มิชชั่นภูเก็ต
 • อาคารศรีกิจเพลส /จ.ภูเก็ต
 • โรงแรมเอทู/จ.ภูเก็ต
 
รพ.เมดพาร์ค
 • โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ /จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.รวมชัยประชารักษ์
 • บริษัท ยูนิเวอร์แซล เนอร์สซิ่ง โฮม จำกัด/จ.สมุทรปราการ
 • บริษัท สวนพลู อพาร์ทเม้นท์ จำกัด/จ.พระนครศรีอยุธยา
 • หอพักพนักงานโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ /จ.สมุทรปราการ
 
รพ.ราชธานี
 • โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลราชธานี /จ.พระนครศรีอยุธยา
 
รพ.ราชพฤกษ์
 • โรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ขอนแก่น /จ.ขอนแก่น
 • โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น /จ.ขอนแก่น
 • โรงแรมพิมานการ์เด้นท์ บูติค โฮเต็ล /จ.ขอนแก่น
 • โรงแรมเฮือนต้นนุ่น/จ.ขอนแก่น
 • Cohort Ward /จ.ขอนแก่น
 • I-Hotel /จ.ขอนแก่น
 
รพ.ราชเวชเชียงใหม่
 • โรงแรมเดอะ เชียงใหม่ ริเวอร์ไซด์ / จ.เชียงใหม่
 
รพ.รามคำแหง
 • โรงแรมเมโทรพอยท์ แบงค์คอก / จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.รามาธิบดี
 • โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค / จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมเอ็ม ๒ เดอ บางกอก / จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.ลาดพร้าว
 • โรงแรมทอมสัน หัวหมาก /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมอัญชาลีน่า บางกอก / จ.กรุงเทพฯ
รพ.วัฒนแพทย์ อ่าวนาง
 • โรงแรมอนานา รีสอร์ท กระบี่ /จ.กระบี่
 • โรงแรมซี ซีคเกอร์ กระบี่รีสอร์ท /จ.กระบี่
 
รพ.วิชัยเวชอินเตอร์ฯ สมุทรสาคร
 • โรงแรมรอยัลคิงส์ สวีท / จ.สมุทรปราการ
 
รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย
 • โรงแรม 9วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ / จ.สมุทรปราการ
 
รพ.วิชัยเวชอินเตอร์ฯ หนองแขม
 • โรงแรมเดอะแพตทตินั่ม สวีท /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมเดอะเฮอริเทจ แอท ศรีนครินทร์ /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมบลู ฮิปโป บาย คูณ /จ.สมุทรปราการ
 • โรงแรมเอวัน /จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.วิชัยเวชอินเตอร์ฯ อ้อมน้อย
 • โรงแรมเดอะโคไท ลัคซูรี่ ดีไซน์โฮเทล / จ.สมุทรปราการ
 • โรงแรมเอวาน่า อาคาร C /จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.วิภาราม
 • โรงแรมเซย์น /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมเดอะภัทรา@พระราม9 / จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมเมโทรพอยท์ แบงค์คอก ชั้น 5-8/จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.วิภาราม ฃัยปราการ
 • โรงแรมโอโซน โฮเทล แอดสามย่าน / จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.วิภาราม ปากเกร็ด
 • โรงแรมเดอะ ริช บูติค /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซค์ ปากเกร็ด /จ.นนทบุรี
 
รพ.วิภาราม อมตะนคร
 • โรงแรมไอยรา แกรนด์ โฮเท็ล พัทยา /จ.ชลบุรี
 
รพ.วิภาวดี
 • โรงแรมปริ๊นส์ตั้นพาร์คสวีท / จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.เวิลด์เมดิคอล
 • โรงแรมบัญดารา สวีท สีลมกรุงเทพฯ / จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้า แกรนด์/จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพ /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมอิเลฟเว่น /จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.ศรีระยอง
 • โรงแรมฮิลลี่ พาร์ค /จ.ระยอง
 
รพ.ศรีสวรรค์
 • โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี /จ.นครสวรรค์
รพ.ศิครินทร์
 • โรงแรมซัมเมอร์ ทรี /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ / จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมบีสเตย์ โฮเทล /จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.ศิครินทร์หาดใหญ่
 • โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท / จ.สงขลา
 • โรงแรมซากุระบัตเจ็ตโฮเต็ล /จ.สงขลา
 
รพ.ศุภมิตร
 • วังยางรีสอร์ท /จ.สุพรรณบุรี
 
รพ.สมิติเวชชลบุรี
 • โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี
รพ.สมิติเวชศรีนครินทร์
 • โรงแรมอเดลฟี่ สวีท /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมโฮปแลนด์ โฮเต็ล /จ.กรุงเทพฯ
รพ.สมิติเวชสุขุมวิท
 • โรงแรมอเดลฟี่ สวีท /จ.กรุงเทพฯ
รพ.สำโรงการแพทย์
 • โรงแรมไบรท์ตัน /จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.สมิติเวชไชน่าทาวน์
 • จ.กรุงเทพฯ
รพ.สมิติเวชศรีราชา
 • โรงแรมฮฮลิเดย์อินน์แอนด์สวีท ศรีราชา แหลงฉบัง /จ.ชลบุรี
รพ.สินแพทย์
 • โรงแรมสินสิริ ลาดพร้าว / จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมสินสิริ นวมินทร์ / จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
 • จ.อุบลราชธานี
รพ.สินแพทย์กาญจนบุรี
 • จ.กาญจนบุรี
รพ.สินแพทย์เทพารักษ์
 • โรงแรมแกรนด์ พาราโซ่ / จ.สมุทรปราการ
 
รพ.สินแพทย์ศรีนครินทร์
 • โรงแรมเมเปิ้ล / จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.สิริเวช
 • โรงพยาบาลสนาม สิริเวช-บลิคโฮเทล /จ.จันทบุรี
 • โรงพยาบาลสนาม สิริเวช-บลูเบด /จ.จันทบุรี
 
รพ.สุขุมวิท
 • โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมมาเลเซีย / จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.เสรีรักษ์
 • โรงแรมพีพี กรุงเทพ/จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมสินสิริ รีสอร์ท / จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.หนองบัวลำภู
 • จ.หนองบัวลำภู
รพ.หัวเฉียว
 • โรงแรมเดอะชาโดว์ พาเลช โฮเทล /จ.กรุงเทพฯ
 • โรงแรมเดอะชาโดว์ พาเลช โฮเทล/จ.กรุงเทพฯ
 
รพ.เอกชล
 • โรงแรมบูติก โฮเต็ล /จ.ชลบุรี
 
รพ.เอกชล 2
 • โรแรมอีสจอมเทียน /จ.ชลบุรี
 
รพ.เอกชัย
 • โรงแรมพรีเมี่ยมเพลส /จ.สมุทรสาคร
รพ.เอกอุดร
 • จ.อุดรธานี
​​​​​​

หมายเหตุ : รายชื่อดังกล่าว เป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ให้บริการ Fax Claim กรณีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ สามารถใช้บริการได้ตามปรกติ โดยทำเรื่องเคลมตรงเมื่อเข้ารักษา

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ