ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

โฮลไลฟ์เฟิสต์ 175


เรื่องประกันชีวิต ง่ายกว่าที่คิด ประกันชีวิต ‘โฮลไลฟ์เฟิสต์ 175’ ทำได้ง่ายๆ ทำแล้วสบายใจ เพราะคิดมาจากความต้องการของคุณ

 • เบี้ยประกันภัยเบาๆ เริ่มต้นเพียงปีละ 5,360 บาท
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัย แบบ 7 ปี 10 ปี หรือ 12 ปี
 • รับผลประโยชน์คืนทุกปี จนถึงอายุ 85 ปี

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

 
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิต
 • ปีกรมธรรม์ที่ 1 - ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 85 ปี ได้รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยมาตรฐานสะสม แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
2. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา รับผลประโยชน์เงินคืนรวม 125%-175% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ขึ้นอยู่กับอายุผู้เอาประกันภัย)
 • ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงปีกรมธรรม์ที่อายุ 85 ปี รับเงินคืนปีละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น บวกด้วยเงินคืนพิเศษ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 

เบี้ยมาตรฐานสะสม หมายถึง เบี้ยประกันภัยอัตราปกติที่ไม่รวมเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ เนื่องจากเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เช่น ผู้เอาประกันภัยเคย หรือมีประวัติสุขภาพ หรือมีอาชีพที่เสี่ยงภัยมากกว่าปกติ

เงื่อนไข

 • อายุที่รับประกันภัย 20-70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 85 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี 10 ปี หรือ 12 ปี
 • ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท (ขึ้นอยู่กับ เพศ ระยะเวลาเอาประกันภัย และอายุของผู้สมัครเอาประกันภัย)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย เพศหญิง เพศชาย
7 ปี 77.0 - 168.1 บาท 81.3 - 177.5 บาท
10 ปี 60.0 - 131.0 บาท 63.7 - 143.4 บาท
12 ปี 53.6 - 115.2 บาท 57.0 - 128.1 บาท

การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 02 777 8888 หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ