บำนาญ 555

ออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ ใช้ชีวิตได้อย่างที่ใจต้องการ มีเงินไว้ใช้จ่าย ไม่ต้องเป็นภาระลูกหลาน ด้วยแผนเตรียมเกษียณ “บำนาญ 555” ให้คุณผ่อนคลายในการใช้ชีวิตหลังเกษียณ จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 10 ปี ให้คุ้มครองยาวนาน อายุครบ 60 ปี รับบำนาญยาวถึงอายุ 96 ปี รวมผลประโยชน์ถึง 555% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และยังสามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศของกรมสรรพากร

 
  • รับประกันตั้งแต่อายุ 20-50 ปี

  • ชำระเบี้ย 10 ปี คุ้มครองถึงอายุ 96 ปี

  • รับเงินบำนาญรายปี ปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวม 37 งวด (ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 – 96 ปี) รวมรับเงินคืน 555% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีแบบบำนาญได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 
บำนาญ 555 (แบบลดหย่อนภาษี)

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ​​

1. กรณีมีชีวิตอยู่

1.1 วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี - วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 96 ปี รับเงินบำนาญรายปี ปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมทั้งหมด 37 งวด

1.2 รวมรับเงินบำนาญตลอดสัญญา 555% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

1.3 กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร จะได้รับการยกเว้นเบี้ยชีวิต (เฉพาะกรณีรับประกัน ในอัตราเบี้ยปกติ) โดยจะยังคงได้รับผลประโยชน์การรับบำนาญตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เหมือนเดิม

2.กรณีเสียชีวิต

2.1 คุ้มครองการเสียชีวิต 105% ของเบี้ยชีวิตที่ชำระแล้ว ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงวันก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 10

2.2 คุ้มครองการเสียชีวิต 125% ของเบี้ยชีวิตที่ชำระแล้ว หรือมูลค่าเวนคืนจำนวนใดจำนวนหนึ่งที่มีมูลค่าสูงกว่า ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 10 ถึงวันก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี (สำหรับผู้เอาประกันภัยมีอายุ 20-49 ปี ณ วันเริ่มสัญญา)

2.3 คุ้มครองการเสียชีวิต เท่ากับเบี้ยชีวิตที่ชำระแล้ว หักด้วยเงินบำนาญที่รับไปแล้ว ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปีเป็นต้นไป

*กรณีเงินบำนาญที่รับไปแล้วมากกว่าเบี้ยชีวิตที่ชำระแล้ว จะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาทต่อปี และสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับแบบบำนาญเพิ่มอีก 15% ของเงินได้ พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี รวมสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

tel 02 777 8888 ดาวน์โหลดโบรชัวร์