ดั่งใจ 18/12

วางแผนการออมเงินเพื่อสร้างฝันและอนาคตของตัวเองคุณเองและครอบครัว ด้วย “แบบประกัน ดั่งใจ 18/12” จ่ายเบี้ยสั้น ได้ผลตอบแทนคืนทุกปี และความคุ้มครองที่มากขึ้นตลอดสัญญา เมื่อครบสัญญา รวมสูงสุดถึง 217% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • รับประกันตั้งแต่อายุ 0-65 ปี
 • จ่ายเบี้ยสั้น 12 ปี คุ้มครองต่อเนื่องถึง 18 ปี
 • รับจ่ายเงินคืนตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2-18 จำนวน 3%-6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รับจ่ายเงินคืนพิเศษ 12% ของ จำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมเงินครบกำหนดสัญญา 136% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาปีที่ 18
 • รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 217% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • คุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
ดั่งใจ 18/12
 1. รับเงินจ่ายคืน เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยดังนี้

  วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 - 9 บริษัทจ่ายปีละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 10 - 12 บริษัทจ่ายปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 13 - 15 บริษัทจ่ายปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 16 - 18 บริษัทจ่ายปีละ 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 2. ครบกำหนด รับเงินคืน 136% พร้อมทั้งเงินจ่ายคืนพิเศษ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 3. รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 217% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 4. ความคุ้มครองชีวิต

  ปีกรมธรรม์ที่ 1 - 5 เท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ปีกรมธรรม์ที่ 6 - 10 เท่ากับ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ปีกรมธรรม์ที่ 11 - 18 เท่ากับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ