ประเภทการให้บริการโรงพยาบาลคู่สัญญา

ประเภทการให้บริการโรงพยาบาลคู่สัญญา

ความหมายเครื่่องหมาย

ประเภทการให้บริการโรงพยาบาลคู่สัญญา

โรงพยาบาลคู่สัญญา

คุณสามารถตรวจสอบโรงพยาบาลที่ร่วมบริการได้ด้านล่างนี้

print
 1. โรงพยาบาล
 2. จังหวัด
 3. เบอร์โทรศัพท์
 4. ตรวจสุขภาพ
 5. Fax Claim
 6. PA
 7. OPD
 1. ราชวิถี
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 02-354-8108
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. ราชธานี โรจนะ
 2. พระนครศรีอยุธยา
 3. 035-249-249
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. พระยุพราชท่าบ่อ
 2. หนองคาย
 3. 042-431-015
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ์
 2. ปทุมธานี
 3. 02-926-9999
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. สงขลา
 2. สงขลา
 3. 074-338-100
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. รวมแพทย์พิษณุโลก
 2. พิษณุโลก
 3. 055-219307
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. สินแพทย์เทพารักษ์
 2. สมุทรปราการ
 3. 02-761-5999
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. บางปะกอกสมุทรปราการ
 2. สมุทรปราการ
 3. 02-1093222ต่อ10155-5802
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. พัทลุง
 2. พัทลุง
 3. 074-609500ต่อ7601
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. รพ.นครปฐม
 2. นครปฐม
 3. 034-258-749
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. เชียงรายอินเตอร์
 2. เชียงราย
 3. 053-719-719
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. กรุงเทพ
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 0-2310-3000
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. กรุงเทพคริสเตียน
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 0-2253-1000-7,0-2233-6931-3
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. สมิติเวช ธนบุรี
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 0-2438-0040
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. สุขสวัสดิ์
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 428-5036-7
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. กล้วยน้ำไท 1
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 0-2381-2006-20
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. กล้วยน้ำไท 2
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 0-2339-4259-63
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. เกษมราษฎร์บางแค
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 0-2454-0033,0-2455-0110
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. เกษมราษฎร์ประชาชื่น
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 0-2910-1600
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 1. การุญเวช สุขาภิบาล 3
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. 0-2729-3000
 4. รับตามเงื่อนไขนี้
 5. รับตามเงื่อนไขนี้
 6. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้
 7. ไม่รับตามเงื่อนไขนี้