วางแผนภาษีปีนี้ แฮปปี้กว่าใคร

เมื่อซื้อประกันออนไลน์ลดหย่อนภาษีที่ร่วมรายการ

รับโปรโมชั่นพิเศษ!

Starbucks e-Coupon

Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท

ตั้งแต่วันนี้ - 15 พ.ย. 63

สร้างผลตอบแทนเพื่อเป้าหมายชีวิตที่คุณเลือก

บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 126 (ออนไลน์)

  • รับผลตอบแทนที่แน่นอน และเงินออมเพิ่มขึ้นตลอดสัญญา
  • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

รับเงินคืนรวม

663%

ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัย

คุ้มครองชีวิตสูงสุด

600%

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง
แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

เบี้ยประกันภัย

เริ่มต้นปีละ
19,660
บาท

สร้างอนาคตให้ชีวิตวัยทำงานก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ

กรุงเทพ 118 (ออนไลน์)

  • แผนการออมที่มั่นคง สมัครง่าย รับความคุ้มครองสูง
  • พร้อมรับเพิ่มฟรี! ความคุ้มครองพิเศษเนื่องจากอุบัติเหตุ

คุ้มครองชีวิตสูงสุด

100%

ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัย

118%

ของเบี้ยชีวิต
ที่ชำระแล้ว

ครบสัญญารับเงินก้อน

118%

ของเบี้ยชีวิต
ที่ชำระแล้ว

เบี้ยประกันภัย

เริ่มต้นปีละ
14,400
บาท