บีแอลเอ สมาร์ทรีเทิร์น 10/5

วางแผนบริหารภาษีแบบสมาร์ท ด้วยแผนประกันที่คุ้มค่า
เริ่มต้นปีละ 20,000 บาท รับผลประโยชน์เงินคืน 100%[1] ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 7 - 9
รับผลประโยชน์เงินคืน 100%[1] ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 7-9 รวมตลอดสัญญา 525%[1]
รับผลประโยชน์เงินคืน 100%[1]
ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 7-9
รวมตลอดสัญญา 525%[1]
คุ้มครองชีวิตสูงสุด 505%[1]
คุ้มครองชีวิต
สูงสุด 505%[1]
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด
ถึง 100,000 บาทต่อปี

[1] % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • อายุที่รับประกันภัย 20 - 80 ปี
  • ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
  • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 20,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
smart return benefits
กรณีมีชีวิตอยู่[1] กรณีเสียชีวิต[1]
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 5 - 6
รับเงินคืนปีละ 10%
ในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 105%
ในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับ 205%
ในปีกรมธรรม์ที่ 3 รับ 305%
ในปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 405%
ในปีกรมธรรม์ที่ 5 รับ 505%
ในปีกรมธรรม์ที่ 6 รับ 505%
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 7 - 9
รับเงินคืนปีละ 100%
ในปีกรมธรรม์ที่ 7 รับ 505%
ในปีกรมธรรม์ที่ 8 รับ 505%
ในปีกรมธรรม์ที่ 9 รับ 505%
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 10
รับเงินคืน 205%
ในปีกรมธรรม์ที่ 10 รับ 505%

[1] % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย