โปรโมชั่น

โปรโมชั่นพิเศษฉลอง 73 ปี แจกหนัก 73 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท

โปรโมชั่นพิเศษ 3 ต่อ รับฟรี! บัตรกำนัลเซ็นทรัล สูงสุด 14,000 บาท + บัตรของขวัญโลตัส + สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • โปรโมชั่นพิเศษ 3 ต่อ ฉลองครบรอบ 73 ปี ของบริษัท มีดังนี้
  ต่อที่ 1 : รับโปรโมชั่นตามเงื่อนไขของแต่ละแบบประกันออนไลน์ สูงสุด 15,000 บาท
  ต่อที่ 2 : เบี้ยประกันภัยทุกๆ 50,000 บาท รับบัตรของขวัญโลตัสมูลค่า 500 บาท
  ต่อที่ 3 : รับสิทธิ์ลุ้นรับการจับรางวัล มูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท
 • สิทธิพิเศษ ต่อที่ 2, 3 สำหรับลูกค้าที่สมัครทำประกันกับกรุงเทพประกันชีวิตแบบใดก็ได้ (ยกเว้นกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และกรมธรรม์ประเภทกลุ่มลูกค้าองค์กร) ในระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2567
 • เงื่อนไขสิทธิพิเศษ ต่อที่ 2
  • คำนวณสิทธิประโยชน์ต่อรายกรมธรรม์ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ชำระเบี้ยประกันภัย รายปี หรือรายเดือน
  • บริษัทจะจัดส่งบัตรกำนัลโลตัสให้ภายใน 90 วัน หลังดำเนินการครบตามเงื่อนไขโครงการ โดยจะจัดส่งตามที่อยู่ของผู้ขอเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสมัครทำประกันชีวิต
 • เงื่อนไขสิทธิพิเศษ ต่อที่ 3
  • ขอสงวนสิทธิ์ 1 รายชื่อ ต่อ 1 สิทธิในการลุ้นรับของรางวัล
  • กรุงเทพประกันชีวิตจะทำการจับรางวัล ณ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ณ วันที่ 3 กันยายน 2567
  • ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี ผ่านช่องทาง Facebook : Bangkoklife – กรุงเทพประกันชีวิต ณ วันที่ 10 กันยายน 2567 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1-5 จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้รับรางวัลจะต้องดำเนินการชำระภาษีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 กันยายน 2567 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  • สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยที่เป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัล บริษัทจะจัดส่งของสมนาคุณให้ภายใน 30 วัน หลังประกาศผล โดยจะจัดส่งตามที่อยู่ของผู้ขอเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสมัครทำประกันชีวิต
  • ใบอนุญาตจัดให้มีรางวัลในการเสี่ยงโชคเลขที่ 777/2567
  • รายการของรางวัล คลิก
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องดาวน์โหลด ลงทะเบียน และเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน BLA Happy Life ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2567
 • ผู้ขอเอาประกันภัยที่เคยดาวน์โหลด ลงทะเบียน และเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน BLA Happy Life สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว หากซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่ และชำระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขของโครงการนี้จะได้รับของสมนาคุณโดยอัตโนมัติ
 • กรมธรรม์จะต้องมีผลบังคับอยู่ ณ วันที่จัดส่งของสมนาคุณ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน ยกเลิก หรือ ชดเชยความเสียหาย กรณีของสมนาคุณชำรุด หรือ สูญหาย
 • ของสมนาคุณนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • วิธีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

โปรโมชั่นพิเศษ
              เมื่อซื้อแบบประกัน บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 10/1
              ผ่านเว็บไซต์ประกันออนไลน์ของบริษัท
              ตั้งแต่ 1 - 31 พ.ค. 67
              รับฟรี! บัตรกำนัลเซ็นทรัล สูงสุด 14,000 บาท

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ได้รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล โดยมีเงื่อนไขดังนี้

แผนเบี้ยประกันภัย (บาท)
แบบรายปี ปีแรก
ชำระด้วยเงินสด
บัตรกำนัลเซ็นทรัล
มูลค่า (บาท)
60,000 - 99,999 200
100,000 - 199,999 800
200,000 - 299,999 2,000
300,000 เป็นต้นไป 3,800
ทุกๆ เบี้ยรายปี 1,000,000 บาท
รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล 14,000 บาท
แผนเบี้ยประกันภัย (บาท)
แบบรายปี ปีแรก
ชำระด้วยเครดิต
บัตรกำนัลเซ็นทรัล
มูลค่า (บาท)
60,000 - 99,999 100
100,000 - 199,999 400
200,000 - 299,999 1,000
300,000 เป็นต้นไป 1,500
ทุกๆ เบี้ยรายปี 1,000,000 บาท
รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล 5,000 บาท

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • โปรโมชั่นนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันออนไลน์ บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 10/1 และชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียวแบบรายปี ปีแรก ในระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น
 • บริษัทจะจัดส่งบัตรกำนัลเซ็นทรัล ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดเดือน ที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสมัครทำประกันภัย (ตัวอย่าง: ออกเลขกรมธรรม์ในระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. บริษัทจะจัดส่งของสมนาคุณออกภายในวันที่ 15 ก.ค.)
 • การรับของสมนาคุณเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของสมนาคุณนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การมอบของสมนาคุณ เฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิ์การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ภายในระยะเวลา 15 วัน (Free look period) นับแต่วันที่ได้รับอีเมลนำส่งกรมธรรม์จากบริษัท
 • เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

โปรโมชั่นพิเศษ เมื่อซื้อแบบประกัน บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 10/2
              ตั้งแต่ 1 - 31 พ.ค. 67
              รับฟรี! บัตรกำนัลเซ็นทรัล สูงสุด 15,000 บาท

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ได้รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ชำระเบี้ยประกันภัย
แบบรายปี ปีแรก (บาท)
บัตรกำนัลเซ็นทรัล
มูลค่า (บาท)
30,000 - 59,999 100
60,000 - 99,999 400
100,000 - 199,999 1,400
200,000 - 299,999 3,000
300,000 - 399,999 5,000
400,000 - 499,999 8,000
500,000 เป็นต้นไป 15,000

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • โปรโมชั่นนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันออนไลน์ บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 10/2 และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ปีแรก ในระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น
 • บริษัทจะจัดส่งบัตรกำนัลเซ็นทรัล ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดเดือน ที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสมัครทำประกันภัย (ตัวอย่าง: ออกเลขกรมธรรม์ในระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. บริษัทจะจัดส่งของสมนาคุณออกภายในวันที่ 15 ก.ค.)
 • การรับของสมนาคุณเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของสมนาคุณนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การมอบของสมนาคุณ เฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิ์การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ภายในระยะเวลา 15 วัน (Free look period) นับแต่วันที่ได้รับอีเมลนำส่งกรมธรรม์จากบริษัท
 • เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

โปรโมชั่นพิเศษ รับฟรี! บัตรเติมน้ำมันพีทีทีสเตชั่น สูงสุด 10,000 บาท

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ได้รับบัตรเติมน้ำมันพีทีทีสเตชั่น โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ชำระเบี้ยประกันภัย
แบบรายปี ปีแรก (บาท)
บัตรเติมน้ำมันพีทีทีสเตชั่น
มูลค่า (บาท)
30,000 - 49,999 600
50,000 - 69,999 1,500
70,000 - 99,999 2,600
100,000 - 199,999 4,000
200,000 เป็นต้นไป 10,000

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • โปรโมชั่นนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อแบบประกันออนไลน์ บีแอลเอ สมาร์ทรีเทิร์น 10/5 หรือ บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 126 หรือ กรุงเทพ 118 และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ปีแรก ในระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น
 • บริษัทจะจัดส่งบัตรเติมน้ำมันพีทีทีสเตชั่น ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดเดือน ที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสมัครทำประกันภัย (ตัวอย่าง: ออกเลขกรมธรรม์ในระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. บริษัทจะจัดส่งของสมนาคุณออกภายในวันที่ 15 ก.ค.)
 • การรับของสมนาคุณเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของสมนาคุณนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การมอบของสมนาคุณ เฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิ์การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ภายในระยะเวลา 15 วัน (Free look period) นับแต่วันที่ได้รับอีเมลนำส่งกรมธรรม์จากบริษัท
 • เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เงื่อนไขการแบ่งจ่ายยอดชำระ 0% นาน 4 เดือน

 • สามารถทำรายการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้เฉพาะปีแรก โดยทำรายการแบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลาแบ่งชำระ 4 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ และบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย เท่านั้น

โปรโมชั่นพิเศษ เมื่อซื้อแบบประกัน บีแอลเอ สมาร์ทรีเทิร์น 15/10 ตั้งแต่ 1 - 31 พ.ค. 67 รับฟรี! บัตรของขวัญโลตัส สูงสุด 2,400 บาท

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ได้รับบัตรของขวัญโลตัส โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ชำระเบี้ยประกันภัย
แบบรายเดือน ครั้งแรก (บาท)
บัตรของขวัญโลตัส
มูลค่า (บาท)
3,000 - 4,999 100
5,000 เป็นต้นไป 200
ชำระเบี้ยประกันภัย
แบบรายปี ปีแรก (บาท)
บัตรของขวัญโลตัส
มูลค่า (บาท)
12,000 - 35,999 400
36,000 - 47,999 1,500
48,000 เป็นต้นไป 2,400

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • โปรโมชั่นนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อแบบประกันออนไลน์ บีแอลเอ สมาร์ทรีเทิร์น 15/10 และชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน ครั้งแรก หรือรายปี ปีแรก ในระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น
 • บริษัทจะจัดส่งบัตรของขวัญโลตัส ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดเดือน ที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสมัครทำประกันภัย (ตัวอย่าง: ออกเลขกรมธรรม์ในระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. บริษัทจะจัดส่งของสมนาคุณออกภายในวันที่ 31 ก.ค.)
 • การรับของสมนาคุณเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของสมนาคุณนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การมอบของสมนาคุณ เฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิ์การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ภายในระยะเวลา 15 วัน (Free look period) นับแต่วันที่ได้รับอีเมลนำส่งกรมธรรม์จากบริษัท
 • เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

โปรโมชั่นพิเศษ เมื่อซื้อแบบประกัน บีแอลเอ คอมพลีท เฮลท์ หรือ สุขภาพ สุขสันต์
            ตั้งแต่ 1 - 31 พ.ค. 67 รับฟรี! บัตรของขวัญโลตัส สูงสุด 4,000 บาท

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • โปรโมชั่นนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อแบบประกันออนไลน์ สุขภาพ สุขสันต์ หรือ บีแอลเอ คอมพลีท เฮลธ์ และชำระเบี้ยรายปี ปีแรก ในระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ได้รับของสมนาคุณ เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ทุกๆ 2,000 บาท รับบัตรของขวัญโลตัส มูลค่า 100 บาท
 • บริษัทจะจัดส่งบัตรของขวัญโลตัส ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดเดือน ที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสมัครทำประกันภัย (ตัวอย่าง: ออกเลขกรมธรรม์ในระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. บริษัทจะจัดส่งของสมนาคุณออกภายในวันที่ 31 ก.ค.)
 • การรับของสมนาคุณเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของสมนาคุณนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การมอบของสมนาคุณ เฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิ์การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ภายในระยะเวลา 15 วัน (Free look period) นับแต่วันที่ได้รับอีเมลนำส่งกรมธรรม์จากบริษัท
 • เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

โปรโมชั่นพิเศษ เมื่อซื้อแบบประกัน แฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล) ตั้งแต่ 1 - 31 พ.ค. 67 รับฟรี! บัตรกำนัลเซ็นทรัล สูงสุด 5,000 บาท

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ได้รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ชำระเบี้ยประกันภัย
1 ปี (บาท)
บัตรกำนัลเซ็นทรัล
มูลค่า (บาท)
30,000 - 59,000 100
60,000 - 99,000 300
100,000 เป็นต้นไป 800
ชำระเบี้ยประกันภัย
5 ปี, 10 ปี, จนถึง 60 ปี (บาท)
บัตรกำนัลเซ็นทรัล
มูลค่า (บาท)
30,000 - 59,000 900
60,000 - 99,000 2,000
100,000 เป็นต้นไป 5,000

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • โปรโมชั่นนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อแบบประกันออนไลน์ แฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล) และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ปีแรก ในระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น
 • บริษัทจะจัดส่งบัตรกำนัลเซ็นทรัล ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดเดือน ที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสมัครทำประกันภัย (ตัวอย่าง: ออกเลขกรมธรรม์ในระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. บริษัทจะจัดส่งของสมนาคุณออกภายในวันที่ 15 ก.ค.)
 • การรับของสมนาคุณเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของสมนาคุณนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การมอบของสมนาคุณ เฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิ์การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ภายในระยะเวลา 15 วัน (Free look period) นับแต่วันที่ได้รับอีเมลนำส่งกรมธรรม์จากบริษัท
 • เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เงื่อนไขการแบ่งจ่ายยอดชำระ 0% นาน 4 เดือน

 • สามารถทำรายการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้เฉพาะปีแรก สำหรับแผนการชำระเบี้ยภัย 5 ปี, 10 ปี และจนถึง 60 ปี โดยทำรายการแบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลาแบ่งชำระ 4 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ และบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย เท่านั้น

ผ่อนชำระ 0% 4 เดือน

เงื่อนไขการใช้บริการแบ่งจ่ายยอดชำระ 0% นาน 4 เดือน