​​

คำถามที่พบบ่อย ข้อมูลต่อไปนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนประกันชีวิต หรือ Call Center โทร. 0 2777 8888

หากลืมพาสเวิร์ดจะต้องทำอย่างไร?

ท่านสามารถกด “ลืมพาสเวิร์ด” ในหน้าจอลอคอินแล้วระบบจะทำการสอบถามข้อมูลท่านเพื่อตั้งพาสเวิร์ดใหม่

กรมธรรม์ประกันชีวิตจะสามารถรับได้ที่ไหน?

หลังจากท่านได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติการรับประกันแล้ว บริษัทจะส่งกรมธรรม์ให้ท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้

ลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์หลังจากสมัครทำประกันชีวิตกี่วัน?

หลังจากสมัครทำประกันชีวิต ท่านจะได้รับผลการพิจารณาภายใน 24 ชม. และจะใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทำการถัดจากนั้นในการได้รับกรมธรรม์ในกรณีที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ

สามารถสมัครทำประกันชีวิตให้ญาติ หรือ ลูกค้าท่านอื่นได้หรือไม่?

ในระบบซื้อประกันออนไลน์ เจ้าของกรมธรรม์ต้องเป็นผู้ดำเนินการซื้อเองผ่านช่องทางออนไลน์ โดยต้องผ่านการลงทะเบียนสมาชิก

หากมีปัญหา หรือ ข้อสงสัยจะติดต่อช่องทางใด?

สามารถติดต่อได้ 4 ช่องทาง คือ แชทออนไลน์, โทรศัพท์ 02-777-8888, อีเมล csc@bangkoklife.com หรือ ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่

สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตของสถาบันการเงินใดได้บ้าง?

รับทุกธนาคารที่เป็น Visa และ Mastercard

ลูกค้าไม่ได้ทำงานประจำสามารถสมัครทำประกันชีวิตได้หรือไม่?

ได้ เพียงแค่ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันปีแรกพร้อมกรอกรายละเอียดใบสมัครขอเอาประกันได้อย่างครบถ้วน

ลูกค้าไม่มีบัญชี iBanking และบัตรเครดิต จะต้องทำอย่างไร?

ในขั้นตอนการเลือกช่องทางชำระเบี้ยประกัน ท่านสามารถเลือกเป็นช่องทาง “ชำระเบี้ยประกันผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส” ได้

ต้องการใบเสร็จค่าเบี้ยประกันเพื่อไปลดหย่อนภาษีจะต้องทำอย่างไร?

ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบ Smart Customer หรือ ขอได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาทั่วประเทศ

หากต้องการเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว/ที่อยู่/ผู้รับประโยชน์ สามารถทำได้หรือไม่? ทำได้อย่างไร?

ท่านสามารถทำได้ผ่าน Call Center หมายเลข 02-777-8888, ระบบ Smart Customer หรือ ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาทั่วประเทศ

หากมีปัญหาเรื่องการชำระเบี้ยประกัน หรือ ทำรายการไม่สำเร็จจะต้องทำอย่างไร?

ท่านสามารถติดต่อได้ผ่านแชทออนไลน์ หรือ โทรศัพท์ 02-777-8409

การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตทำอย่างไร?

ท่านสามารถทำได้ผ่าน Call Center หมายเลข 02-777-8888, ระบบ Smart Customer หรือ ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาทั่วประเทศ