บีแอลเอ
แฮปปี้เซฟวิ่ง 126 (ออนไลน์)
(ออนไลน์)

ผลตอบแทนสูง
รับเงินคืนเพิ่มขึ้นตลอดสัญญา

รับผลประโยชน์ รวมตลอดสัญญา 663%[1]
รับเงินคืนทุกปี
ผลประโยชน์รวม
ตลอดสัญญา 663%

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

คุ้มครองชีวิต 12 ปี กรณีเสียชีวิต รับเงินคืนสูงสุด 600%
คุ้มครองชีวิต 12 ปี
กรณีเสียชีวิต
รับเงินคืนสูงสุด 600%

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด
ถึง 100,000 บาทต่อปี

เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

  • อายุที่รับประกันภัย 20 - 80 ปี
  • ระยะเวลาคุ้มครอง 12 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี
  • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 20,000 บาท (เบี้ยประกันภัย 19,660 บาท)
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
happy saving benefits
กรณีมีชีวิตอยู่ กรณีเสียชีวิต
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - 4
รับเงินคืนปีละ 3%
ในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 100%
ในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับ 200%
ในปีกรมธรรม์ที่ 3 รับ 300%
ในปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 400%
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 5 - 8
รับเงินคืนปีละ 6%
ในปีกรมธรรม์ที่ 5 รับ 500%
ในปีกรมธรรม์ที่ 6 รับ 600%
ในปีกรมธรรม์ที่ 7 รับ 600%
ในปีกรมธรรม์ที่ 8 รับ 600%
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 9 - 11
รับเงินคืนปีละ 9%
ในปีกรมธรรม์ที่ 9 รับ 600%
ในปีกรมธรรม์ที่ 10 รับ 600%
ในปีกรมธรรม์ที่ 11 รับ 600%
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 12
รับเงินคืน 600%
% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ในปีกรมธรรม์ที่ 12 รับ 600%
% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิต สะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า