ประกันลดหย่อนภาษี
บีแอลเอ สมาร์ทรีเทิร์น 10/5

รับเงินคืนก้อนใหญ่ คืนไวกว่า SSF

  • รวมตลอดสัญญา 525% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • เบี้ยเริ่มต้นปีละ 20,000 บาท เฉลี่ยเดือนละพันนิดๆ
รับผลประโยชน์เงินคืน 100%[1] ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 7-9 รวมตลอดสัญญา 525%[1]

คืนเงินตั้งแต่ปีที่ 5
ปีที่ 7-9 รับเงินคืน 100%*
ปีที่ 10 รับเงินคืน 205%*

*% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

คุ้มครองชีวิตสูงสุด 505%[1]

คุ้มครองชีวิต 10 ปี
กรณีเสียชีวิต
รับเงินคืนสูงสุด 505%

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด
ถึง 100,000 บาทต่อปี

เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

  • อายุที่รับประกันภัย 20 - 80 ปี
  • ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
  • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 20,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
smart return benefits
กรณีมีชีวิตอยู่ กรณีเสียชีวิต
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 5 - 6
รับเงินคืนปีละ 10%
ในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 105%
ในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับ 205%
ในปีกรมธรรม์ที่ 3 รับ 305%
ในปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 405%
ในปีกรมธรรม์ที่ 5 รับ 505%
ในปีกรมธรรม์ที่ 6 รับ 505%
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 7 - 9
รับเงินคืนปีละ 100%
ในปีกรมธรรม์ที่ 7 รับ 505%
ในปีกรมธรรม์ที่ 8 รับ 505%
ในปีกรมธรรม์ที่ 9 รับ 505%
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 10
รับเงินคืน 205%
ในปีกรมธรรม์ที่ 10 รับ 505%

% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย