บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 10/1

แผนการออมแบบชำระเบี้ยครั้งเดียว พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี มั่นใจรับเงินคืนแน่นอนทุกปีตลอดสัญญา
รับเงินคืนแน่นอนทุกปี มั่นใจ ปีละ 1.75% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รับผลประโยชน์เงินคืนรวมตลอดสัญญา 117.5%
รับผลประโยชน์เงินคืน
รวมตลอดสัญญา
117.5%[1]
รับผลประโยชน์เงินคืนรวมตลอดสัญญา 117.5%
สมัครง่ายรวดเร็ว
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
รับผลประโยชน์เงินคืนรวมตลอดสัญญา 117.5%
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด
ถึง 100,000 บาทต่อปี

[1] % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • อายุที่รับประกันภัย 20 - 75 ปี
  • ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
  • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี
  • จำนวนเงินเอาประกํนภัยเริ่มต้นปีละ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
กรณีมีชีวิตอยู่[1] กรณีเสียชีวิต[1]
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - 10
รับเงินคืนปีละ 1.75%
ในปีกรมธรรม์ที่ 1-10 รับ 110%
ในวันครบกำหนดสัญญา
รับเงินคืน 100%

[1] % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย