ประกันสะสมทรัพย์
บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 10/1

จ่ายครั้งเดียวจบ รับเงินคืนทุกปี!

รับเงินคืนรวมตลอดสัญญา 117.5%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับผลประโยชน์เงินคืนรวมตลอดสัญญา 117.5%

จ่ายครั้งเดียวจบ
รับเงินคืนทุกปี
รวมตลอดสัญญา 117.5%

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับผลประโยชน์เงินคืนรวมตลอดสัญญา 117.5%

ซื้อออนไลน์ง่ายๆ จบใน 5 นาที
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

รับผลประโยชน์เงินคืนรวมตลอดสัญญา 117.5%

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด
ถึง 100,000 บาทต่อปี

เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

  • อายุที่รับประกันภัย 20 - 75 ปี
  • ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
  • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นปีละ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
กรณีมีชีวิตอยู่ กรณีเสียชีวิต
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - 10
รับเงินคืนปีละ 1.75%
ในปีกรมธรรม์ที่ 1-10 รับ 110%
ในวันครบกำหนดสัญญา
รับเงินคืน 100%

% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย