ประกันสะสมทรัพย์ระยะสั้น
บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 10/2

จ่ายเบี้ยสั้น 2 ปี รับเงินคืนทุกปี!

  • เงินเอาประกันภัยเริ่มต้นปีละ 30,000 บาท
  • ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 226%
    ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เบี้ยเริ่มต้นปีละ 29,880 บาท เฉลี่ยเดือนละ 2,490 บาท

เบี้ยเริ่มต้นปีละ 29,880 บาท
เฉลี่ยเดือนละ 2,490 บาท

รับเงินคืน 2% ทุกปี

รับเงินคืนทุกปี
ครบกำหนดสัญญารับ 208%*
รับผลประโยชน์รวม 226%*

*% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับผลประโยชน์เงินคืนรวมตลอดสัญญา 117.5%

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด
ถึง 100,000 บาทต่อปี

เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

  • อายุที่รับประกันภัย 20 - 70 ปี
  • ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 2 ปี
  • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
กรณีมีชีวิตอยู่ กรณีเสียชีวิต
ปีกรมธรรม์ที่ 1 - 9
รับเงินคืนปีละ 2%
ปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 100%
ปีกรมธรรม์ที่ 2-10 รับ 200%
ครบกำหนดสัญญา
รับเงินคืน 208%

% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย