บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 10/2

จ่ายเบี้ยสั้น 2 ปี รับเงินคืนทันใจทุกปี

ผลประโยชน์คุ้มๆ
รวมตลอดสัญญา 226% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ชำระเบี้ยสั้น 2 ปี คุ้มครองยาว 10 ปี
ชำระเบี้ยสั้น 2 ปี
คุ้มครองยาว 10 ปี
รับเงินคืน 2% ทุกปี
รับเงินคืนทุกปี
ครบกำหนดสัญญารับ 208%*
รับผลประโยชน์รวม 226%*

*% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับผลประโยชน์เงินคืนรวมตลอดสัญญา 117.5%
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด
ถึง 100,000 บาทต่อปี

เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

  • อายุที่รับประกันภัย 20 - 70 ปี
  • ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 2 ปี
  • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
กรณีมีชีวิตอยู่ กรณีเสียชีวิต
ปีกรมธรรม์ที่ 1 - 9
รับเงินคืนปีละ 2%
ปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 100%
ปีกรมธรรม์ที่ 2-10 รับ 200%
ครบกำหนดสัญญา
รับเงินคืน 208%

% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย