1. 06 กุมภาพันธ์ 2559

  กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมปลูกฝังและสร้างวินัยดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่บุตรหลาน

 2. 27 มกราคม 2559

  กิจกรรมตาวิเศษ

 3. 07 มกราคม 2559

  เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียง กับกิจกรรม “ความสุขปลูกได้”

 4. 03 ธันวาคม 2558

  BLA Happy Life Go Green ครั้งที่ 5

 5. 25 มีนาคม 2558

  BLA Happy Life Go Green ครั้งที่ 4

 6. 08 กุมภาพันธ์ 2558

  กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้แก่บุตรหลาน

 7. 07 กุมภาพันธ์ 2558

  กิจกรรมตาวิเศษ

 8. 31 ตุลาคม 2557

  BLA Happy Life Go Green ครั้งที่ 3

 9. 26 เมษายน 2557

  ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)

 10. 28 มีนาคม 2557

  BLA Happy Life Go Green ครั้งที่ 2

 11. 22 พฤศจิกายน 2556

  BLA Happy Life Go Green ครั้งที่ 1

 12. 27 ตุลาคม 2556

  แถลงข่าว BLA Happy Life Go Green

 13. 26 ตุลาคม 2556

  ความเป็นมาของโครงการ

06 กุมภาพันธ์ 2559

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมปลูกฝังและสร้างวินัยดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่บุตรหลาน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานองค์กรพร้อมบุตรหลาน และเยาวชนที่สนใจการอนุรักษ์และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ร่วมชมการแสดงละครเวที “มะมา..เป็นทูตน้อยตาวิเศษ รวมพลังพิชิตโฟม” ของสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ มีวินัยในการทิ้งขยะ รู้จักประหยัดและเข้าใจนำสิ่งของกลับมารีไซเคิล โดยมี คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช (ที่สองจากซ้าย) นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย และลัคนา ทรัพย์ภิญโญ (ซ้าย) ผู้บริหารส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายการตลาด ร่วมเยี่ยมชมบูธ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

Copyright 2013 Bangkok Life Assurance Public Company Limited. All Rights Reserved.