ปลอดภัย มั่นใจยิ่งขึ้น
เมื่อซื้อประกันออนไลน์
ด้วยบริการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
(NDID)

บริการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (National Digital ID - NDID) คืออะไร

เทคโนโลยีในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดยเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และเป็นระบบกลางสำหรับบริหารจัดการ Digital ID เพื่อสร้างมาตรฐานและยกระดับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการต่าง ๆ จากทางภาครัฐและเอกชนได้อย่างน่าเชื่อถือและปลอดภัย
กรุงเทพประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันรายแรกที่มีความพร้อมในการเชื่อมต่อระบบจากผู้ให้บริการดังกล่าว เพื่อมอบความสะดวก ปลอดภัยในการตรวจพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (e-KYC) เมื่อซื้อประกันผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้ใช้สามารถรับบริการยืนยันตัวตนได้ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารผู้ให้บริการทั้งหมด 5 ราย ได้แก่

ข้อดีของบริการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

สะดวกยิ่งขึ้น

ไม่ต้องแนบหลักฐานยืนยันตัวตน
เมื่อซื้อประกันออนไลน์จากกรุงเทพประกันชีวิต

ปลอดภัย

มั่นใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ
ภายใต้โครงข่าย NDID ด้วยเทคโนโลยี Blockchain
(ดำเนินการภายใต้ Regulatory Sandbox
ของธนาคารแห่งประเทศไทย)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ในการลงทะเบียนและใช้บริการ

คุณสมบัติของผู้ใช้งาน
และการเตรียมตัวเพื่อใช้บริการ NDID

เคยเปิดบัญชีเงินฝาก หรือทำธุรกรรมทางการเงินอื่นใด ด้วยบัตรประชาชน และยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยี จดจำใบหน้า (Facial Recognition) ที่สาขา หรือโมบายแอปพลิเคชันของธนาคารที่ลูกค้า ต้องการใช้บริการ Digital ID (NDID)

ใช้บริการโมบายแอปพลิเคชันของธนาคารที่เปิดบัญชีที่เข้าร่วม NDID ของธนาคาร

สามารถลงทะเบียนระบบบริการออนไลน์ของกรุงเทพประกันชีวิตผ่านการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (NDID) ได้ตลอด 24 ชม.
* เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยมีบัญชีผู้ใช้ของระบบบริการออนไลน์ ของกรุงเทพประกันชีวิต
* เวลาให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการยืนยันตัวตน

ขั้นตอนการซื้อประกันออนไลน์ของกรุงเทพประกันชีวิต ผ่านการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (NDID)

1
ส่งคำขอยืนยันตัวตนกับผู้ให้บริการ
2
ยืนยันตัวตนผ่านระบบผู้ให้บริการ
3
สร้างบัญชีผู้ใช้งานเพื่อซื้อประกันออนไลน์

macbook
1. เลือกแบบประกัน และคำนวณเบี้ย จากนั้นเลือก "ซื้อประกันออนไลน์"

ซื้อประกันออนไลน์ที่ร่วมรายการ

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 63

เลือกรับโปรโมชั่นพิเศษ